Jak zadeklarować zmienną w Pythonie?

Python, jako język programowania wysokiego poziomu, jest znany z dynamicznego typowania, co oznacza, że nie musisz jawnie deklarować typu zmiennej przed jej użyciem. To sprawia, że Python jest bardzo elastyczny i przyjazny dla początkujących programistów. W tym artykule omówimy, jak deklarować zmienne w Pythonie oraz zaprezentujemy podstawowe typy danych.

Przykład kodu z wyjaśnieniami

# Deklaracja zmiennej typu int (liczba całkowita)
number = 10
print("Liczba całkowita:", number)

# Deklaracja zmiennej typu float (liczba zmiennoprzecinkowa)
price = 19.99
print("Liczba zmiennoprzecinkowa:", price)

# Deklaracja zmiennej typu str (łańcuch znaków)
name = "Python"
print("Łańcuch znaków:", name)

# Deklaracja zmiennej typu bool (wartość logiczna)
is_active = True
print("Wartość logiczna:", is_active)

# Lista - zbiór elementów w określonej kolejności
colors = ["red", "green", "blue"]
print("Lista kolorów:", colors)

# Słownik - struktura danych przechowująca pary klucz-wartość
person = {"name": "Anna", "age": 30}
print("Słownik osoby:", person)

# Użycie zmiennej w warunku
if is_active:
    print("Zmienna is_active jest prawdziwa")

# Zmiana wartości zmiennej
number = 20
print("Nowa wartość zmiennej number:", number)

Podsumowanie

Deklarowanie zmiennych w Pythonie jest intuicyjne i nie wymaga określania typu danych — jest on wywnioskowany na podstawie przypisanej wartości. W Pythonie możemy łatwo deklarować zmienne różnych typów, takich jak liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe, łańcuchy znaków, wartości logiczne, listy oraz słowniki. Ważne jest, by pamiętać, że nazwy zmiennych powinny być opisowe, aby kod był czytelny nie tylko dla autora, ale i dla innych programistów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top