Wymiary elementów w CSS3

W CSS3, właściwości takie jak width, height, max-width, min-width, max-height, i min-height są kluczowe dla określenia i zarządzania wymiarami elementów na stronie internetowej. Umożliwiają one deweloperom precyzyjną kontrolę nad rozmiarem elementów, zapewniając, że strona będzie dobrze wyglądać na różnych urządzeniach i rozdzielczościach ekranu. W tej lekcji omówimy każdą z tych właściwości, przedstawiając ich możliwe wartości i przykłady użycia.

Przykład użycia

Poniżej znajduje się przykład kodu HTML i CSS, który ilustruje użycie wymienionych właściwości. Przykład ten zawiera kilka elementów z różnymi ustawieniami wymiarów, demonstrując ich wpływ na układ strony.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład zarządzania wymiarami w CSS3</title>
  <style>
    /* Styl dla kontenera */
    .container {
      width: 80%; /* Szerokość kontenera to 80% szerokości rodzica */
      margin: auto; /* Wyśrodkowanie kontenera */
      border: 2px solid #000; /* Obrys kontenera */
      padding: 10px;
    }
    
    /* Styl dla podstawowego elementu */
    .basic-item {
      background-color: lightblue; /* Kolor tła elementu */
      margin-bottom: 10px; /* Odstęp między elementami */
    }
    
    /* Definiuje stałą szerokość i wysokość */
    .fixed-size {
      width: 200px; /* Stała szerokość */
      height: 100px; /* Stała wysokość */
    }
    
    /* Zastosowanie max-width i min-width */
    .responsive-width {
      max-width: 300px; /* Maksymalna szerokość */
      min-width: 150px; /* Minimalna szerokość */
      height: 100px; /* Stała wysokość */
    }
    
    /* Zastosowanie max-height i min-height */
    .responsive-height {
      width: 100%; /* Szerokość równa szerokości kontenera */
      max-height: 150px; /* Maksymalna wysokość */
      min-height: 50px; /* Minimalna wysokość */
      background-color: peachpuff; /* Kolor tła */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="basic-item fixed-size">
      Stała szerokość i wysokość
    </div>
    <div class="basic-item responsive-width">
      Elastyczna szerokość z ograniczeniami
    </div>
    <div class="basic-item responsive-height">
      Elastyczna wysokość z ograniczeniami
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Opis przykładów

 • Stała szerokość i wysokość (fixed-size): Ten element ma określone stałe wymiary, co oznacza, że jego rozmiar nie zmienia się w zależności od rozmiaru okna przeglądarki.
 • Elastyczna szerokość z ograniczeniami (responsive-width): Element ten dostosowuje swoją szerokość w zależności od dostępnej przestrzeni, ale nie przekracza zdefiniowanych limitów (max-width i min-width).
 • Elastyczna wysokość z ograniczeniami (responsive-height): Podobnie jak poprzedni, ale dotyczy to wysokości elementu, z ograniczeniami określonymi przez max-height i min-height.

Wartości właściwości

Właściwości wymiarów mogą przyjmować różne wartości, takie jak:

 • Piksele (px): Jednostka stała, która określa dokładną liczbę pikseli.
 • Procenty (%): Wartość procentowa określa rozmiar elementu w stosunku do jego elementu nadrzędnego.
 • Viewport width (vw) i viewport height (vh): Procentowa wartość szerokości lub wysokości obszaru widoczności przeglądarki. Na przykład, 50vw oznacza 50% szerokości viewportu.
 • em i rem: Wartości oparte na wielkości fontu. em odnosi się do wielkości fontu elementu, podczas gdy rem odnosi się do wielkości fontu elementu korzenia (html).

Podsumowanie

Właściwości takie jak width, height, max-width, min-width, max-height, i min-height w CSS3 są niezwykle przydatne dla deweloperów webowych, umożliwiając im tworzenie responsywnych i dobrze wyglądających stron internetowych na różnych urządzeniach. Poprzez zastosowanie tych właściwości, można kontrolować rozmiary elementów, zapewniając, że strona będzie się poprawnie wyświetlać zarówno na małych ekranach telefonów, jak i na dużych monitorach.

Przykłady przedstawione w tej lekcji ilustrują podstawowe zastosowanie wymienionych właściwości, pokazując, jak mogą one wpływać na układ i wygląd strony. Pamiętaj, że dobre zrozumienie i umiejętne stosowanie tych właściwości jest kluczowe dla tworzenia responsywnego designu.

Kończąc, warto eksperymentować z różnymi wartościami i jednostkami, aby zobaczyć, jak najlepiej mogą one służyć twoim potrzebom w projektowaniu stron. Responsywność i elastyczność są kluczowymi cechami nowoczesnych stron internetowych, a właściwości wymiarów w CSS3 są podstawowymi narzędziami, które pomagają te cechy realizować.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top