Przydatne funkcje dla stringów

W Pythonie stringi są jednymi z najczęściej używanych typów danych. Służą do przechowywania i manipulacji tekstem, co jest podstawowym aspektem większości programów. Python oferuje bogaty zestaw wbudowanych metod, które pozwalają na łatwe i efektywne zarządzanie stringami. W tym artykule przyjrzymy się różnym przydatnym funkcjom stringów, przedstawiając ich zastosowania na konkretnych przykładach.

Przykłady kodu

# Przykład 1: Zamiana na wielkie i małe litery
text = "Python jest niesamowity!"
print(text.upper()) # Wszystkie litery na wielkie
print(text.lower()) # Wszystkie litery na małe

# Przykład 2: Sprawdzanie początku i końca
print(text.startswith("Python")) # Sprawdza czy string zaczyna się od "Python"
print(text.endswith("!")) # Sprawdza czy string kończy się na "!"

# Przykład 3: Rozdzielanie stringa na listę
sentence = "Python,Java,C++,JavaScript"
languages = sentence.split(",") # Rozdziela string przy każdym przecinku
print(languages)

# Przykład 4: Łączenie listy w string
languagesStr = ", ".join(languages) # Łączy elementy listy w string
print(languagesStr)

# Przykład 5: Usuwanie białych znaków
dirtyString = "  Python  "
cleanString = dirtyString.strip() # Usuwa białe znaki z początku i końca
print(cleanString)

# Przykład 6: Znaj

Opis przykładów

 • Przykład 1: Metody upper() i lower() służą do zmiany wielkości liter w stringu.
 • Przykład 2: Metody startswith() i endswith() pozwalają sprawdzić, czy string zaczyna się lub kończy określonym podstringiem.
 • Przykład 3 i 4: split() dzieli string na listę na podstawie separatora, a join() łączy elementy listy w string.
 • Przykład 5: strip() usuwa białe znaki (spacje, tabulacje, nowe linie) z początku i końca stringu.
 • Przykład 6: find() zwraca pozycję pierwszego wystąpienia podstringu w stringu lub -1, jeśli podstring nie zostanie znaleziony.
 • Przykład 7: replace() zastępuje wszystkie wystąpienia podstringu w stringu na inny podstring.
 • Przykład 8: Metody isalpha(), isdigit(), i isalnum() służą do sprawdzania, czy string zawiera tylko litery, tylko cyfry, lub mieszankę obu.

Podsumowanie

Stringi w Pythonie mają wiele wbudowanych metod, które znacząco ułatwiają pracę z tekstem. Pozwalają one na przeprowadzanie różnorodnych operacji, takich jak zmiana wielkości liter, sprawdzanie zawartości, dzielenie i łączenie stringów, usuwanie zbędnych białych znaków, wyszukiwanie i zastępowanie fragmentów tekstu, a także wiele innych. Dzięki temu programiści mogą skupić się na logice biznesowej aplikacji, zamiast tracić czas na ręczne manipulowanie ciągami znaków.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top