Operator spread

Operator spread (...) w JavaScript pozwala na rozłożenie elementów tablicy lub właściwości obiektu. Jest to szczególnie użyteczne podczas pracy z funkcjami, które przyjmują wiele argumentów, tworzenia kopii tablic czy obiektów, a także łączenia lub rozszerzania obiektów i tablic. W tej lekcji przejrzymy różne zastosowania operatora spread za pomocą prostych, ale rozbudowanych przykładów.

Kompletny plik HTML z przykładami w JavaScript

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Operator Spread w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady użycia operatora spread w JavaScript</h3>

  <script>
    // Przykład 1: Rozłożenie tablicy
    console.log("Przykład 1: Rozłożenie tablicy");
    const numbers = [1, 2, 3];
    console.log(...numbers); // Rozkłada tablicę na pojedyncze elementy

    // Przykład 2: Łączenie tablic
    console.log("Przykład 2: Łączenie tablic");
    const moreNumbers = [4, 5, 6];
    const combinedNumbers = [...numbers, ...moreNumbers];
    console.log(combinedNumbers); // Łączy dwie tablice w jedną

    // Przykład 3: Tworzenie kopii tablicy
    console.log("Przykład 3: Tworzenie kopii tablicy");
    const numbersCopy = [...numbers];
    console.log(numbersCopy); // Tworzy głęboką kopię tablicy `numbers`

    // Przykład 4: Rozłożenie obiektu
    console.log("Przykład 4: Rozłożenie obiektu");
    const car = {
      brand: "Ford",
      model: "Mustang",
      year: 1969
    };
    const carWithOwner = {...car, owner: "Jan Kowalski"};
    console.log(carWithOwner); // Dodaje nową właściwość do obiektu

    // Przykład 5: Funkcja przyjmująca wiele argumentów
    console.log("Przykład 5: Funkcja przyjmująca wiele argumentów");
    function sum(...args) {
      return args.reduce((acc, current) => acc + current, 0);
    }
    const numbersToSum = [1, 2, 3, 4, 5];
    console.log(sum(...numbersToSum)); // Przekazuje tablicę jako pojedyncze argumenty
  </script>
</body>
</html>

W powyższym kodzie przedstawiono kilka podstawowych zastosowań operatora spread:

 1. Rozłożenie tablicy: Operator spread rozkłada elementy tablicy, co jest przydatne, na przykład, podczas przekazywania tablicy jako argumentów do funkcji.
 2. Łączenie tablic: Można łatwo połączyć dwie lub więcej tablic w jedną nową tablicę.
 3. Tworzenie kopii tablicy: Umożliwia stworzenie głębokiej kopii tablicy, zapobiegając niechcianym efektom ubocznym związanym z mutacją oryginalnej tablicy.
 4. Rozłożenie obiektu: Podobnie jak w przypadku tablic, operator spread może być użyty do rozłożenia właściwości obiektów, co pozwala na łatwe łączenie lub rozszerzanie obiektów.
 5. Funkcja przyjmująca wiele argumentów: Operator spread może być również użyty do przekazywania elementów tablicy jako niezależne argumenty do funkcji.

Podsumowanie

Operator spread jest potężnym narzędziem w JavaScript, ułatwiającym manipulację tablicami i obiektami oraz przekazywanie argumentów do funkcji. Umożliwia on prostą syntaktykę do kopiowania lub łączenia danych, co sprawia, że kod jest bardziej zrozumiały i czysty. W szczególności, zastosowanie operatora spread może znacznie ułatwić pracę z danymi w aplikacjach, gdzie często potrzebujemy manipulować tablicami i obiektami w różnych kontekstach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top