Porównywania łańcuchów znaków w Javie

Porównywanie łańcuchów znaków jest podstawową operacją w wielu aplikacjach Java. Java oferuje kilka metod do porównywania łańcuchów, pozwalając na sprawdzenie, czy są one identyczne, jak również na porównanie ich kolejności leksykograficznej. Ważne jest zrozumienie różnic między tymi metodami, aby wybrać najbardziej odpowiednią do danego zastosowania.

Przykład kodu: Porównywanie łańcuchów znaków w Javie

public class StringCompareExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Definicja łańcuchów do porównania
    String str1 = "Hello";
    String str2 = "Hello";
    String str3 = "hello";
    
    // Porównanie za pomocą metody equals()
    System.out.println("str1.equals(str2): " + str1.equals(str2)); // true
    // Porównanie ignorując wielkość liter
    System.out.println("str1.equalsIgnoreCase(str3): " + str1.equalsIgnoreCase(str3)); // true
    
    // Porównanie referencji, nie zawartości
    System.out.println("str1 == str2: " + (str1 == str2)); // true lub false zależnie od implementacji JVM
    // Porównanie za pomocą metody compareTo()
    System.out.println("str1.compareTo(str3): " + str1.compareTo(str3)); // Ujemna wartość, 'H' < 'h'
    // Porównanie ignorując wielkość liter
    System.out.println("str1.compareToIgnoreCase(str3): " + str1.compareToIgnoreCase(str3)); // 0, są takie same ignorując wielkość liter
  }
}

Wyjaśnienie działania programu

 • Metoda equals(): Sprawdza, czy dwa łańcuchy są dokładnie takie same. Zwraca true, jeśli zawartość obu łańcuchów jest identyczna.
 • Metoda equalsIgnoreCase(): Podobna do equals(), ale ignoruje różnice w wielkości liter. Użyteczna, gdy wielkość liter nie ma znaczenia.
 • Operator ==: Sprawdza, czy obie zmienne odnoszą się do tego samego obiektu w pamięci. Może zwrócić false nawet dla łańcuchów o identycznej zawartości, jeśli są to różne instancje.
 • Metoda compareTo(): Porównuje łańcuchy leksykograficznie. Zwraca 0, jeśli są identyczne, wartość ujemną, jeśli pierwszy łańcuch jest “mniejszy” od drugiego, i wartość dodatnią w przeciwnym wypadku.
 • Metoda compareToIgnoreCase(): Działa jak compareTo(), ale ignoruje różnice w wielkości liter.

Podsumowanie

Porównywanie łańcuchów znaków w Javie można przeprowadzić na różne sposoby, w zależności od potrzeb. Ważne jest, aby zrozumieć różnice między dostępnymi metodami, tak aby wybrać tę, która najlepiej odpowiada wymaganiom danej aplikacji. Pamiętaj, że operator == porównuje referencje, a nie faktyczną zawartość łańcuchów, co często może prowadzić do błędnych wniosków.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top