Zmienne

Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania, częściowo dzięki swojej prostocie i czytelności. Jednym z podstawowych elementów każdego języka programowania jest możliwość przechowywania danych w zmiennych. W Pythonie tworzenie zmiennych jest niezwykle proste i intuicyjne. W tym artykule przyjrzymy się, jak tworzyć podstawowe zmienne, takie jak liczby i łańcuchy znaków, oraz przykładowo zilustrujemy ich zastosowanie.

Tworzenie zmiennych

Liczby

W Pythonie możemy tworzyć zmienne przechowujące liczby. Rozróżniamy tutaj dwie główne kategorie: liczby całkowite (int) i liczby zmiennoprzecinkowe (float).

# zmienna przechowująca liczbę całkowitą
numberOfApples = 5

# zmienna przechowująca liczbę zmiennoprzecinkową
pricePerApple = 3.5
Łańcuchy znaków

Łańcuchy znaków (ang. strings) służą do przechowywania tekstów. W Pythonie łańcuchy znaków definiuje się za pomocą pojedynczych (') lub podwójnych (") cudzysłowów.

# zmienna przechowująca łańcuch znaków
fruitName = "Jabłko"

# inny sposób na zapis łańcucha znaków
message = 'Kup więcej jabłek!'

Operacje na zmiennych

Python pozwala na wykonywanie operacji na zmiennych, co czyni język bardzo elastycznym.

Operacje matematyczne
# Obliczanie całkowitego kosztu jabłek
totalCost = numberOfApples * pricePerApple

# Wyświetlanie wyniku
print("Całkowity koszt jabłek:", totalCost)
Operacje na łańcuchach znaków

Python oferuje szeroki zakres operacji na łańcuchach znaków, takich jak łączenie ich.

# Łączenie łańcuchów znaków
fullMessage = fruitName + " - " + message

# Wyświetlanie pełnego komunikatu
print(fullMessage)

Podsumowanie

Python jest językiem o wielkich możliwościach, a podstawą jego efektywnego wykorzystania jest umiejętność tworzenia i manipulowania zmiennymi. Jak widać, tworzenie prostych zmiennych, takich jak liczby i łańcuchy znaków, jest bardzo proste, co czyni Pythona świetnym wyborem dla początkujących programistów. Pamiętanie o właściwym nazewnictwie i formatowaniu kodu pomoże utrzymać jego czytelność i ułatwi pracę z bardziej złożonymi projektami.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top