do skasowania

Element <div> w HTML jest jednym z najbardziej podstawowych i wszechstronnych elementów używanych do grupowania innych elementów na stronach internetowych. Służy jako kontener do sekcjonowania dokumentu i stylizacji CSS. Z tego powodu <div> jest niezastąpiony w tworzeniu layoutów stron, zarządzaniu przepływem treści oraz jako punkt zaczepienia dla skryptów JavaScript.

Zastosowanie elementu <div>

Element <div> jest używany do:

 • Grupowania elementów dla celów stylizacji (przy użyciu CSS).
 • Tworzenia sekcji i layoutów na stronie.
 • Implementacji technik responsywnego designu.

Przykład użycia

Poniższy przykład demonstruje podstawowe użycie elementu <div> do grupowania tekstu i innych elementów, które następnie są stylizowane za pomocą CSS. Dodatkowo pokazuje, jak za pomocą JavaScript można manipulować zawartością takiego kontenera.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład użycia elementu div</title>
  <style>
    /* Stylizacja kontenera */
    .container {
      text-align: center;
      border: 2px solid #000;
      padding: 20px;
      margin-top: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <!-- Kontener div z tekstem i przyciskiem -->
  <div class="container" id="myDiv">
    <p>Tekst wewnątrz kontenera div.</p>
    <button onclick="changeContent()">Zmień treść</button>
  </div>

  <script>
    // Funkcja zmieniająca treść w kontenerze div
    function changeContent() {
      const div = document.getElementById('myDiv');
      div.innerHTML = '<p>Treść została zmieniona!</p>';
    }
  </script>

</body>
</html>

Opis kodu

 • Stylizacja CSS: Definiuje wygląd kontenera .container, ustawiając wyśrodkowanie tekstu, obramowanie, padding oraz margines górny.
 • Element <div>: Służy jako kontener dla paragrafu i przycisku, przy czym klasa container pozwala na zastosowanie zdefiniowanych stylów.
 • Skrypt JavaScript: Funkcja changeContent() jest wywoływana po kliknięciu przycisku i zmienia zawartość kontenera <div> na nowy paragraf.

Podsumowanie

Element <div> pełni kluczową rolę w strukturze i stylizacji stron internetowych. Jego wszechstronność sprawia, że jest on niezbędnym narzędziem w rękach web developerów, umożliwiając efektywne zarządzanie layoutem oraz treścią strony. Poprzez połączenie HTML, CSS, i JavaScript, element <div> umożliwia tworzenie dynamicznych i responsywnych interfejsów użytkownika.

Scroll to Top