Konsola JavaScript

console.log jest jedną z najczęściej używanych funkcji w JavaScript, służącą do debugowania i wyświetlania informacji w konsoli przeglądarki. Umożliwia ona programistom szybkie sprawdzanie wartości zmiennych, stanu aplikacji czy wyników działania funkcji. W tej lekcji przeanalizujemy różne sposoby wykorzystania console.log do wyświetlania różnych typów danych oraz jak można za pomocą tej metody ułatwić proces debugowania kodu.

Przykłady użycia console.log()

Poniżej znajduje się przykład pliku HTML z osadzonym kodem JavaScript, ilustrującym różne zastosowania console.log.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykłady użycia console.log w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady użycia console.log w JavaScript</h3>
  <script>
    // Wyświetlenie prostej wiadomości w konsoli
    console.log('Hello, World!');

    // Wyświetlenie wartości zmiennej
    const name = 'Jan';
    console.log('Imię:', name);

    // Wyświetlenie obiektu
    const car = {
      brand: "Ford",
      model: "Mustang",
      year: 1969
    };
    console.log('Obiekt samochód:', car);

    // Wyświetlenie tablicy
    const fruits = ['Apple', 'Banana', 'Cherry'];
    console.log('Tablica owoców:', fruits); 

    // Grupowanie logów
    console.group('Szczegóły samochodu');
    console.log('Marka:', car.brand);
    console.log('Model:', car.model);
    console.log('Rok:', car.year);
    console.groupEnd();

    // Wyświetlenie błędu
    console.error('To jest przykład błędu');

    // Wyświetlenie ostrzeżenia
    console.warn('To jest przykład ostrzeżenia');
  </script>
</body>
</html>

Podsumowanie

console.log jest niezastąpionym narzędziem dla programistów JavaScript, umożliwiającym efektywne debugowanie i analizę kodu. Jak pokazano w przykładach, może być używane do wyświetlania różnorodnych danych, od prostych wiadomości po złożone obiekty i tablice.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top