Operator modulo

Operator modulo (%) jest używany w JavaScript do obliczania reszty z dzielenia dwóch liczb. Jest to bardzo użyteczny operator, który znajduje zastosowanie w wielu scenariuszach programistycznych, takich jak sprawdzanie parzystości liczby, przetwarzanie cykliczne wartości czy ograniczanie zakresu liczb.

Przykład użycia operatora modulo

Poniżej znajduje się kompletny przykład kodu HTML z JavaScript, ilustrujący różne zastosowania operatora modulo. Przy każdym przykładzie znajduje się opis, co dany fragment kodu pokazuje, a wewnątrz przykładów, w komentarzach, szczegółowo wyjaśniono działanie kodu.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Operator modulo w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady użycia operatora modulo w JavaScript</h3>
  <script>
    // Przykład 1: Sprawdzanie parzystości liczby
    const number = 4;
    if (number % 2 === 0) {
      console.log(number + " jest liczbą parzystą.");
    } else {
      console.log(number + " jest liczbą nieparzystą.");
    }

    // Przykład 2: Obliczanie reszty z dzielenia
    const dividend = 23;
    const divisor = 5;
    const remainder = dividend % divisor;
    console.log("Reszta z dzielenia " + dividend + " przez " + 
          divisor + " wynosi " + remainder + ".");

    // Przykład 3: Użycie modulo do cyklicznego przetwarzania wartości
    // Tutaj przechodzimy przez cykl od 0 do 4 przy każdym wykonaniu pętli
    for (let i = 0; i < 10; i++) {
      const cycle = i % 5;
      console.log("Cykliczna wartość dla " + i + ": " + cycle);
    }

    // Przykład 4: Ograniczanie zakresu wartości
    // Używamy modulo do "zawijania" wartości, kiedy przekracza ona pewien zakres
    const maxRange = 3;
    let outOfRangeValue = 7;
    const wrappedValue = outOfRangeValue % maxRange;
    console.log("Wartość " + outOfRangeValue + " zawinięta do zakresu 0-" + 
          (maxRange-1) + " daje: " + wrappedValue);
  </script>
</body>
</html>

W pierwszym przykładzie sprawdzamy, czy liczba jest parzysta, używając % 2. W drugim obliczamy resztę z dzielenia dwóch liczb, aby pokazać bezpośrednie zastosowanie operatora modulo. Trzeci przykład ilustruje, jak można użyć modulo do cyklicznego przetwarzania wartości, np. w animacjach lub logice gier. Ostatni przykład pokazuje, jak modulo może być użyte do ograniczania zakresu liczby, tak aby “zawijała się” w określonym zakresie.

Podsumowanie

Operator modulo jest prostym, ale niezwykle potężnym narzędziem w arsenale każdego programisty JavaScript. Jego zdolność do obsługi scenariuszy związanych z parzystością liczby, cyklicznym przetwarzaniem wartości, czy ograniczaniem zakresów, sprawia, że jest on niezastąpiony w wielu przypadkach użycia.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top