Operatory matematyczne

Operatory matematyczne w JavaScript pozwalają na wykonywanie operacji arytmetycznych na wartościach i zmiennych. Do najczęściej używanych operatorów należą dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, reszta z dzielenia, inkrementacja i dekrementacja. W tej lekcji przyjrzymy się działaniu tych operatorów na przykładach, aby lepiej zrozumieć, jak mogą być wykorzystane w kodzie JavaScript.

Przykłady operatorów matematycznych

Poniżej znajduje się kompletny plik HTML z JavaScript, prezentujący użycie różnych operatorów matematycznych. Przedstawione są przykłady z opisem działania każdego operatora, wraz z komentarzami w kodzie ilustrującymi ich użycie.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Operatory matematyczne w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Operatory matematyczne w JavaScript</h3>
  <script>
    // Dodawanie
    const additionExample = 5 + 2;
    console.log('5 + 2 =', additionExample); // Wyświetla 7

    // Odejmowanie
    const subtractionExample = 5 - 2;
    console.log('5 - 2 =', subtractionExample); // Wyświetla 3

    // Mnożenie
    const multiplicationExample = 5 * 2;
    console.log('5 * 2 =', multiplicationExample); // Wyświetla 10

    // Dzielenie
    const divisionExample = 5 / 2;
    console.log('5 / 2 =', divisionExample); // Wyświetla 2.5

    // Reszta z dzielenia (modulo)
    const moduloExample = 5 % 2;
    console.log('5 % 2 =', moduloExample); // Wyświetla 1

    // Inkrementacja
    let incrementExample = 5;
    incrementExample++;
    console.log('5 inkrementacja =', incrementExample); // Wyświetla 6

    // Dekrementacja
    let decrementExample = 5;
    decrementExample--;
    console.log('5 dekrementacja =', decrementExample); // Wyświetla 4

    // Kombinacja operatorów
    const combinedExample = (5 + 2) * 3;
    console.log('(5 + 2) * 3 =', combinedExample); // Wyświetla 21

    // Użycie operatora przypisania z dodawaniem
    let assignmentExample = 5;
    assignmentExample += 2; // Równoważne z assignmentExample = assignmentExample + 2
    console.log('5 += 2', assignmentExample); // Wyświetla 7
  </script>
</body>
</html>

W powyższym kodzie przedstawiono działanie podstawowych operatorów matematycznych w JavaScript. Pokazano, jak wykonywać operacje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, obliczania reszty z dzielenia, a także jak używać operatorów inkrementacji i dekrementacji. Dodatkowo zaprezentowano sposób kombinowania operatorów oraz użycie operatora przypisania z dodawaniem, aby uprościć i skrócić kod.

Podsumowanie

Operatory matematyczne są fundamentem wielu algorytmów i funkcji w programowaniu. Pozwalają na wykonywanie podstawowych obliczeń oraz manipulowanie danymi liczbowymi w efektywny sposób. Zrozumienie ich działania jest kluczowe dla każdego programisty JavaScript, niezależnie od poziomu zaawansowania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top