Singleton w Java

Wzorzec projektowy Singleton jest jednym z fundamentalnych wzorców w projektowaniu oprogramowania. Jego głównym celem jest zapewnienie tylko jednej instancji danej klasy w całym cyklu życia aplikacji. Singleton znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy potrzebna jest dokładnie jedna instancja do zarządzania operacjami w aplikacji, takimi jak połączenie z bazą danych, manager konfiguracji czy logger.

Przykład kodu: Implementacja Singletona dla klasy DatabaseConnector

// Klasa DatabaseConnector zaimplementowana jako Singleton
public class DatabaseConnector {
  // Statyczna instancja klasy
  private static DatabaseConnector instance;

  // Prywatny konstruktor zapobiegający instancjonowaniu
  private DatabaseConnector() {}

  // Statyczna metoda zwracająca instancję klasy
  public static synchronized DatabaseConnector getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new DatabaseConnector();
    }
    return instance;
  }

  // Metoda symulująca połączenie z bazą danych
  public void connect() {
    System.out.println("Connecting to the database...");
  }
}

// Klasa z metodą main demonstrująca użycie Singletona
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Uzyskanie instancji DatabaseConnector
    DatabaseConnector connector = DatabaseConnector.getInstance();

    // Użycie metody connect() z instancji DatabaseConnector
    connector.connect();
  }
}

Wyjaśnienie działania programu

 • Klasa DatabaseConnector: Jest to klasa Singleton, która ma za zadanie zarządzanie połączeniem z bazą danych. Posiada ona jedną statyczną instancję klasy, prywatny konstruktor oraz publiczną statyczną metodę getInstance(), która zwraca tę jedyną instancję.
 • Prywatny konstruktor: Zapobiega tworzeniu nowych instancji klasy z zewnątrz, co jest kluczowe dla działania Singletona.
 • Statyczna metoda getInstance(): Jest to główny mechanizm Singletona, sprawdzający, czy instancja klasy już istnieje. Jeśli nie, tworzy nową instancję. W przeciwnym razie zwraca istniejącą instancję. Słowo kluczowe synchronized zapewnia, że metoda jest bezpieczna w kontekście wielowątkowym.
 • Metoda connect(): Symuluje operację połączenia z bazą danych. Jest to przykładowa metoda, która mogłaby być wywoływana na instancji Singletona.
 • Klasa Main: Demonstruje użycie Singletona DatabaseConnector. Poprzez wywołanie metody getInstance() uzyskuje dostęp do instancji DatabaseConnector i wywołuje na niej metodę connect().

Podsumowanie

Wzorzec projektowy Singleton jest potężnym narzędziem w arsenale projektanta oprogramowania, pozwalającym na efektywne zarządzanie zasobami i operacjami, które powinny być wykonywane przez jedną, globalną instancję. Poprawna implementacja i zrozumienie tego wzorca jest kluczowe w wielu scenariuszach programistycznych, od połączeń z bazą danych, przez zarządzanie konfiguracją, po logowanie operacji w systemie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top