Transformacje

CSS3 wprowadza wiele potężnych narzędzi do wizualnej manipulacji elementami strony internetowej bez użycia obrazów czy skryptów JavaScript. Jednym z takich narzędzi są transformacje, które pozwalają na zmianę kształtu, rozmiaru, położenia oraz orientacji elementów HTML na stronie. Transformacje w CSS3 oferują szeroki zakres możliwości, takich jak obracanie, skalowanie, przesuwanie oraz skośne przekształcanie elementów.

Przykład kompletny

Poniższy przykład kodu HTML i CSS ilustruje użycie różnych transformacji w CSS3. Przedstawia on cztery podstawowe transformacje: obrót (rotate), skalowanie (scale), przesunięcie (translate) i skos (skew). Dla każdego z tych transformacji, w komentarzach zawarto opis wartości, które można użyć.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład transformacji w CSS3</title>
  <style>
    .container {
      display: flex;
      justify-content: space-around;
      align-items: center;
      height: 300px;
    }
    .box {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: lightcoral;
      margin: 10px;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      color: white;
      font-weight: bold;
      transition: transform 0.5s ease;
    }
    .rotate {
      /* Obraca element o 45 stopni */
      transform: rotate(45deg);
    }
    .scale {
      /* Skaluje element do dwukrotności jego rozmiaru */
      transform: scale(2);
    }
    .translate {
      /* Przesuwa element o 50px w prawo i 50px w dół */
      transform: translate(50px, 50px);
    }
    .skew {
      /* Pochyla element o 20 stopni wzdłuż osi X */
      transform: skewX(20deg);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="box rotate">Obrót</div>
    <div class="box scale">Skalowanie</div>
    <div class="box translate">Przesunięcie</div>
    <div class="box skew">Skos</div>
  </div>
</body>
</html>

Możliwe wartości transformacji

 • rotate: rotate(deg), gdzie deg to stopnie obrotu. Przykład: rotate(45deg) obraca element o 45 stopni.
 • scale: scale(x[, y]), gdzie x to skala w poziomie, a y to skala w pionie (opcjonalnie). Przykład: scale(2, 3) skaluje element dwukrotnie w poziomie i trzykrotnie w pionie.
 • translate: translate(x, y), gdzie x i y to wartości przesunięcia w pikselach lub procentach. Przykład: translate(50px, 100%) przesuwa element o 50 pikseli w prawo i 100% jego wysokości w dół.
 • skew: skewX(deg) lub skewY(deg), gdzie deg to stopnie skosu. Przykład: skewX(30deg) pochyla element o 30 stopni wzdłuż osi X.

Podsumowanie

Transformacje w CSS3 są potężnym narzędziem do tworzenia dynamicznych i atrakcyjnych wizualnie stron internetowych. Pozwalają one na łatwe manipulowanie elementami bez potrzeby użycia grafiki czy skomplikowanego kodu JavaScript. Dzięki transformacjom, można tworzyć efektywne animacje, efekty wizualne i poprawiać ogólną interaktywność strony.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top