Operator typeof w JavaScript

Operator typeof w JavaScript jest używany do sprawdzania typu danej zmiennej lub wartości. Jest to przydatne narzędzie w procesie debugowania oraz w sytuacjach, gdy potrzebujemy warunkowo wykonać kod w zależności od typu danych, z którymi pracujemy. Operator ten zwraca typ w formie łańcucha tekstowego, takiego jak "string", "number", "boolean", "object", "undefined", "function" i kilka innych.

Przykłady użycia operatora typeof

W poniższym przykładzie zaprezentujemy różne użycia operatora typeof, ilustrując jego zdolność do identyfikacji różnych typów danych w JavaScript.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład użycia operatora typeof w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Definiowanie różnych typów danych
    const number = 42; // Liczba
    const string = "Hello, world!"; // Łańcuch tekstowy
    const boolean = true; // Wartość logiczna
    const obj = {name: "JavaScript"}; // Obiekt
    const fun = function() { return "I'm a function"; }; // Funkcja
    const und = undefined; // Niezdefiniowana wartość
    const nul = null; // Null

    // Demonstracja użycia operatora typeof
    console.log(`Typ zmiennej number: ${typeof number}`); // "number"
    console.log(`Typ zmiennej string: ${typeof string}`); // "string"
    console.log(`Typ zmiennej boolean: ${typeof boolean}`); // "boolean"
    console.log(`Typ zmiennej obj: ${typeof obj}`); // "object"
    console.log(`Typ zmiennej fun: ${typeof fun}`); // "function"
    console.log(`Typ zmiennej und: ${typeof und}`); // "undefined"
    // Specjalny przypadek: null zwraca "object", co jest historycznym błędem JavaScript
    console.log(`Typ zmiennej nul: ${typeof nul}`); // "object"

    // Przykład pokazujący jak `typeof` może być użyte w warunkach
    if(typeof number === 'number') {
      console.log("Zmienna number jest typu number.");
    }
  </script>
</body>
</html

W tym przykładzie każda zmienna jest definiowana z innym typem danych, a następnie używamy operatora typeof do wyświetlenia jej typu w konsoli deweloperskiej przeglądarki. Zauważ, że null jest specjalnym przypadkiem, gdzie typeof null zwraca "object", co jest uznawane za błąd języka, ale pozostało dla zachowania kompatybilności wstecznej.

Podsumowanie

Operator typeof jest prostym, ale potężnym narzędziem w języku JavaScript, umożliwiającym szybką identyfikację typu danej wartości. Jego znajomość jest niezbędna podczas pisania skryptów, gdzie dynamiczne typy danych mogą prowadzić do nieprzewidzianych błędów. Przykłady pokazują podstawowe użycie typeof oraz jak może być on wykorzystany do kontrolowania przepływu programu na podstawie typu danych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top