Section

Element <section> w HTML5 służy do definiowania sekcji na stronie internetowej, które logicznie grupują zawartość tematyczną. Jest to semantyczny element, który pomaga w organizacji strony i ułatwia jej czytanie zarówno dla użytkowników, jak i dla robotów wyszukiwarek. W tej lekcji przyjrzymy się, jak używać <section> do tworzenia dobrze zorganizowanych, semantycznych struktur stron internetowych.

Przykład użycia <section>

Poniższy przykład kodu demonstruje podstawowe użycie elementu <section> w dokumencie HTML. W przykładzie stworzymy prostą stronę zawierającą kilka sekcji, każda z innym typem zawartości.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład użycia elementu section w HTML5</title>
  <style>
    section {
      margin-bottom: 20px;
      padding: 20px;
      border: 1px solid #ccc;
    }
    .text-center {
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>
<body>

<section id="about">
  <h2>O nas</h2>
  <p>W tej sekcji znajdziesz informacje o naszej firmie.</p>
</section>

<section id="services">
  <h2>Usługi</h2>
  <p>Przegląd usług, które oferujemy.</p>
</section>

<section id="contact">
  <h2>Kontakt</h2>
  <p>Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.</p>
  <form>
    <label for="name">Imię:</label>
    <input type="text" id="name" name="name"><br><br>
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
    <input type="submit" value="Wyślij">
  </form>
</section>

</body>
</html>

W tym przykładzie użyliśmy trzech <section> do podzielenia strony na logiczne bloki: O nas, Usługi i Kontakt. Każda sekcja zawiera nagłówek i treść odpowiednią dla swojego tematu. Stylizacja CSS została dodana, aby wizualnie oddzielić sekcje od siebie.

Zastosowania <section>

Element <section> jest szczególnie przydatny w następujących przypadkach:

 • Organizacja treści: Pomaga w grupowaniu powiązanej treści w logiczne sekcje.
 • Nawigacja na stronie: Ułatwia tworzenie nawigacji po stronie, szczególnie gdy używane są kotwice do sekcji.
 • Dostępność: Ułatwia osobom korzystającym z czytników ekranu zrozumienie struktury strony.

Podsumowanie

Element <section> w HTML5 jest potężnym narzędziem do tworzenia semantycznie bogatych i dobrze zorganizowanych stron internetowych. Poprzez logiczne grupowanie treści w sekcje, nie tylko poprawiamy strukturę dokumentu, ale również ułatwiamy użytkownikom i wyszukiwarkom nawigację oraz zrozumienie zawartości naszej strony. Pamiętaj, że semantyczne użycie elementów HTML ma kluczowe znaczenie dla dostępności, SEO i ogólnej jakości stron internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top