Słowniki

Słowniki w Pythonie są potężnym typem danych, który umożliwia przechowywanie par klucz-wartość. Są one niezwykle przydatne, gdy potrzebujemy szybkiego dostępu do danych za pomocą unikalnego identyfikatora. W przeciwieństwie do list, gdzie dostęp do elementów odbywa się poprzez indeksy, w słownikach dostęp do danych uzyskujemy za pomocą kluczy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej słownikom, nauczymy się, jak je tworzyć, modyfikować, usuwać z nich dane oraz iterować po ich elementach.

Przykład użycia słowników

Poniżej znajduje się przykład kodu Pythona, który ilustruje różne operacje, które można wykonać na słownikach.

# Tworzenie słownika
book = {
  'title': 'Python Programming',
  'author': 'Jan Kowalski',
  'year': 2021,
  'price': 59.99
}

# Dostęp do elementów słownika
print(f"Tytuł książki: {book['title']}")

# Dodawanie nowych elementów
book['publisher'] = 'Helion'
print(f"Wydawnictwo: {book['publisher']}")

# Modyfikacja elementów
book['price'] = 49.99
print(f"Nowa cena: {book['price']}")

# Usuwanie elementów
del book['year']
print(f"Słownik po usunięciu roku wydania: {book}")

# Iteracja po kluczach
print("Klucze w słowniku:")
for key in book.keys():
  print(key)

# Iteracja po wartościach
print("Wartości w słowniku:")
for value in book.values():
  print(value)

# Iteracja po parach klucz-wartość
print("Pary klucz-wartość:")
for key, value in book.items():
  print(f"{key}: {value}")

# Sprawdzanie obecności klucza
if 'author' in book:
  print("Autor jest w słowniku.")

# Rozmiar słownika
print(f"Rozmiar słownika: {len(book)}")

Opis przykładu

 • Tworzenie słownika: Słownik book jest tworzony z czterema parami klucz-wartość.
 • Dostęp do elementów: Dostęp do danych w słowniku uzyskujemy poprzez podanie klucza w nawiasach kwadratowych.
 • Dodawanie i modyfikacja elementów: Nowe elementy dodajemy, a istniejące modyfikujemy, używając klucza.
 • Usuwanie elementów: Usuwamy elementy za pomocą słowa kluczowego del.
 • Iteracja: Możemy iterować po kluczach, wartościach lub parach klucz-wartość za pomocą metod .keys(), .values() i .items().
 • Sprawdzanie obecności klucza: Używając operatora in, możemy sprawdzić, czy klucz znajduje się w słowniku.
 • Rozmiar słownika: Funkcja len() zwraca liczbę par klucz-wartość w słowniku.

Podsumowanie

Słowniki w Pythonie są niezwykle elastyczne i umożliwiają efektywne zarządzanie danymi za pomocą unikalnych kluczy. Dzięki różnorodności operacji, jakie można na nich wykonywać, znajdują szerokie zastosowanie w różnego rodzaju aplikacjach Pythonowych. Umiejętne wykorzystanie słowników jest kluczowe dla każdego programisty Pythona, zarówno początkującego, jak i zaawansowanego.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top