Czym jest JavaScript

JavaScript jest językiem programowania wysokiego poziomu, który jest jednym z podstawowych narzędzi tworzenia stron internetowych, obok HTML i CSS. Pozwala na dodawanie interaktywnych elementów do stron, takich jak animacje, formularze, gry czy dynamiczne zmiany treści bez konieczności odświeżania strony. Historia JavaScriptu sięga 1995 roku, kiedy to został stworzony przez Brendana Eicha w firmie Netscape. Język ten szybko zyskał popularność i stał się standardem w projektowaniu stron internetowych.

JavaScript, od momentu swojego powstania w 1995 roku przez Brendana Eicha w Netscape, przeszedł długą drogę, ewoluując z prostego skryptu służącego do walidacji formularzy na stronach internetowych do wszechstronnego języka programowania używanego na całym świecie. Prześledźmy kluczowe momenty w historii JavaScript oraz jego rozwój przez kolejne wersje.

Kolejne wersje JavaScript

 • JavaScript w Netscape: Początkowo nazwany Mocha, a następnie LiveScript, szybko zmienił nazwę na JavaScript, by skorzystać z popularności języka Java. Pierwsza wersja została wydana w Netscape Navigator 2.0 w 1995 roku.
 • ECMAScript: Aby unormować standard, w 1997 roku organizacja ECMA International opublikowała ECMAScript, co stało się oficjalną nazwą standardu, na którym bazuje JavaScript.
 • ES3 (1999): Ta wersja wprowadziła wiele funkcji, które są podstawą JavaScriptu do dziś, np. wyrażenia regularne, obsługę wyjątków.
 • ES5 (2009): Jedna z najważniejszych aktualizacji, wprowadzająca m.in. “strict mode”, JSON support oraz metody tablicowe takie jak forEach, map, filter.
 • ES6/ECMAScript 2015: Przełomowa aktualizacja wprowadzająca klasy, moduły, szablony literałów, operatory rozproszenia, destrukturyzację, domyślne parametry funkcji, let i const.
 • ES7/ECMAScript 2016: Wprowadziło m.in. operator potęgowania (**) oraz Array.prototype.includes.
 • ES8/ECMAScript 2017: Dodano async/await dla lepszego zarządzania asynchronicznym kodem oraz Object.entries() i Object.values().
 • ES9/ECMAScript 2018: Wprowadzono rest/spread properties dla obiektów, asynchroniczne iteracje, Promise.finally().
 • ES10/ECMAScript 2019: Dodano Array.prototype.{flat,flatMap}, Object.fromEntries(), nowe metody String.prototype, try{}catch{} bez zmiennej błędu.
 • ES11/ECMAScript 2020: Wprowadza m.in. BigInt, dynamiczny import, Promise.allSettled, globalThis, opcjonalne łańcuchowanie wywołań i nullish coalescing operator.
 • ES12/ECMAScript 2021: Dodano m.in. String.prototype.replaceAll, Promise.any, logiczne operatory przypisania, separatory liczb.

Gdzie jest używany JavaScript

 • Strony internetowe: Przede wszystkim JavaScript jest używany do dodawania interaktywnych elementów do stron WWW, takich jak gry, animacje, dynamiczne formularze.
 • Serwery: Dzięki Node.js, JavaScript może być używany do budowania serwerów i narzędzi backendowych.
 • Aplikacje mobilne: Za pomocą takich frameworków jak React Native, można tworzyć natywne aplikacje mobilne za pomocą JavaScript.
 • Aplikacje desktopowe: Narzędzia takie jak Electron pozwalają na tworzenie aplikacji desktopowych dla systemów Windows, Mac i Linux.
 • Internet Rzeczy (IoT): JavaScript znajduje zastosowanie również w programowaniu urządzeń IoT dzięki efektywnym i lekkim silnikom, takim jak JerryScript.
 • Rozwój gier: Frameworki i biblioteki JavaScript, takie jak Phaser, pozwalają na tworzenie zarówno prostych, jak i zaawansowanych gier webowych.

Podsumowanie

JavaScript to niezwykle wszechstronny język, którego zastosowania ciągle się rozszerzają, czego dowodem są jego kolejne wersje. Ewolucja JavaScriptu nie ogranicza się jedynie do rozwijania jego składni i możliwości. Zmienia się także ekosystem wokół języka, wprowadzając nowe narzędzia, biblioteki i frameworki, które znacząco wpływają na sposób tworzenia aplikacji webowych, mobilnych oraz na inne platformy.

Podsumowanie

JavaScript, od skromnych początków jako języka skryptowego do manipulacji treścią strony, stał się jednym z najważniejszych i najbardziej wszechstronnych języków programowania na świecie. Jego rozwój przez lata, zarówno w kwestii języka, jak i otaczającego go ekosystemu, zrewolucjonizował rozwój aplikacji webowych, mobilnych, serwerowych i nie tylko. Pomimo wyzwań i szybkich zmian, JavaScript nadal ma jasną przyszłość i pozostaje kluczowym narzędziem dla nowoczesnych deweloperów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top