Operatory przypisania

Operatory przypisania z operacjami matematycznymi w JavaScript pozwalają na skrócenie kodu poprzez łączenie operacji matematycznych (takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) z operacją przypisania w jednym kroku. Użycie tych operatorów sprawia, że kod staje się bardziej zwięzły i czytelny. W tej lekcji przeanalizujemy przykłady użycia każdego z tych operatorów.

Przykłady kodu

Poniżej przedstawiono kompletny plik HTML z kodem JavaScript, ilustrujący użycie operatorów przypisania z operacjami matematycznymi.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Operatory przypisania z operacjami matematycznymi</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady operatorów przypisania z operacjami matematycznymi w JavaScript</h3>
  <script>
    // Operator przypisania dodawania +=
    let a = 10;
    a += 5; // To samo co a = a + 5;
    console.log('Wartość a po dodaniu 5:', a);

    // Operator przypisania odejmowania -=
    let b = 20;
    b -= 5; // To samo co b = b - 5;
    console.log('Wartość b po odjęciu 5:', b);

    // Operator przypisania mnożenia *=
    let c = 5;
    c *= 2; // To samo co c = c * 2;
    console.log('Wartość c po pomnożeniu przez 2:', c);

    // Operator przypisania dzielenia /=
    let d = 10;
    d /= 2; // To samo co d = d / 2;
    console.log('Wartość d po podzieleniu przez 2:', d);

    // Operator przypisania reszty z dzielenia %=
    let e = 8;
    e %= 3; // To samo co e = e % 3;
    console.log('Reszta z dzielenia e przez 3:', e);

    // Operator przypisania potęgowania **=
    let f = 3;
    f **= 2; // To samo co f = f ** 2;
    console.log('Wartość f po podniesieniu do kwadratu:', f);
  </script>
</body>
</html>

W każdym z powyższych przykładów pokazano, jak za pomocą operatora przypisania z operacją matematyczną można skrócić operacje na zmiennych. Użycie tych operatorów pozwala na modyfikację wartości zmiennej bez potrzeby jej ponownego wpisywania.

Podsumowanie

Operatory przypisania z operacjami matematycznymi w JavaScript ułatwiają pracę z zmiennymi, pozwalając na zwięzłe wykonanie operacji matematycznych i jednoczesne przypisanie wyniku do zmiennej. Są one szczególnie przydatne w pętlach i wszędzie tam, gdzie potrzebujemy iteracyjnie modyfikować wartości zmiennych. Używanie tych operatorów sprawia, że kod staje się bardziej elegancki i łatwiejszy do zrozumienia.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top