Zmienne w JavaScript

W języku JavaScript, zmienne są podstawowymi elementami przechowywania danych. Od ES6 (ECMAScript 2015), let i const są preferowanymi sposobami deklaracji zmiennych, zastępując słowo kluczowe var dzięki lepszemu zarządzaniu zasięgiem i bezpieczeństwu. W tej lekcji przyjrzymy się, jak używać let i const do tworzenia zmiennych oraz jakie są między nimi różnice.

Przykład kodu

Poniżej znajduje się kompletny przykład pliku HTML z JavaScript, ilustrujący użycie let i const.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tworzenie zmiennych w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady użycia <code>let</code> i <code>const</code> w JavaScript</h3>
  <script>
    // Użycie 'let' do deklaracji zmiennej, która może zmienić wartość
    let age = 25; // Początkowa wartość wieku
    console.log('Początkowy wiek:', age);
    age = 26; // Zmiana wartości wieku
    console.log('Zaktualizowany wiek:', age);

    // Użycie 'const' do deklaracji stałej, której wartość nie może się zmienić
    const birthYear = 1995; // Rok urodzenia jest stały
    console.log('Rok urodzenia:', birthYear);

    // Próba zmiany wartości stałej spowoduje błąd
    // birthYear = 1996; // To spowoduje błąd: TypeError

    // 'let' pozwala również na deklarację zmiennej bez inicjalizacji
    let height; // Zmienna 'height' jest zadeklarowana, ale nie zainicjalizowana
    console.log('Wysokość:', height); // Wyświetli 'undefined'
    height = 180; // Teraz zmienna 'height' jest inicjalizowana
    console.log('Zaktualizowana wysokość:', height);
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie:

 • Używamy let do deklaracji zmiennej age, której wartość może się zmieniać. Jest to przykład zmiennej, która może przyjmować różne wartości w czasie życia programu.
 • Używamy const do deklaracji stałej birthYear, której wartość nie powinna się zmieniać po przypisaniu. Próba zmiany wartości zmiennej zadeklarowanej za pomocą const skutkuje błędem.
 • Zmienna height jest przykładem deklaracji bez inicjalizacji, co jest możliwe przy użyciu let. Wartość takiej zmiennej, do momentu jej inicjalizacji, jest undefined.

Podsumowanie

Zrozumienie różnic między let i const oraz kiedy ich używać, jest kluczowe dla pisania czystego i bezpiecznego kodu JavaScript. let jest używane, gdy spodziewamy się, że wartość zmiennej będzie się zmieniać, natomiast const stosujemy w przypadku wartości, które mają pozostać stałe przez cały czas trwania programu. Pamiętanie o tych zasadach pomoże w zapobieganiu błędom związanym z niezamierzoną zmianą danych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top