Elementy blokowe i liniowe

W HTML istnieją dwa podstawowe typy elementów: blokowe i liniowe. Elementy blokowe tworzą “bloki” na stronie, domyślnie zajmując całą dostępną szerokość i rozpoczynając się od nowej linii. Przykłady obejmują <div>, <p> i <h1> do <h6>. Z drugiej strony, elementy liniowe (inaczej zwane elementami inline) nie zaczynają się od nowej linii i zajmują tylko tyle miejsca, ile jest potrzebne do wyświetlenia treści. Przykłady to <span>, <a> i <img>.

Rozumienie różnicy między tymi dwoma typami elementów jest kluczowe dla efektywnego formatowania i stylizowania stron internetowych.

Przykład kodu: Demonstracja elementów blokowych i liniowych

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Elementy blokowe i liniowe w HTML</title>
  <style>
    .block-element {
      background-color: lightblue; /* Kolor tła dla elementów blokowych */
      margin: 10px 0; /* Margines górny i dolny */
      padding: 10px; /* Wewnętrzny odstęp */
    }
    .inline-element {
      background-color: lightgreen; /* Kolor tła dla elementów liniowych */
      margin: 0 10px; /* Margines lewy i prawy */
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h3>Elementy blokowe</h3>
  <p class="block-element">Paragraf jest elementem blokowym, który zajmuje całą dostępną szerokość 
    i zaczyna się od nowej linii.</p>
  <div class="block-element">Div również jest elementem blokowym i zachowuje się podobnie 
    do paragrafu.</div>

  <h3>Elementy liniowe</h3>
  <span class="inline-element">Span jest elementem liniowym</span> 
  i <span class="inline-element">może być używany wewnątrz innych elementów</span> 
  bez przerwania przepływu dokumentu.

</body>
</html>

Opis przykładu

W powyższym przykładzie zastosowano prosty HTML do demonstracji różnicy między elementami blokowymi a liniowymi. Użyto stylów CSS do wizualnego zaznaczenia różnic:

 • Elementy blokowe (<div>, <p>) są wizualnie oddzielone od reszty treści przez tło i marginesy, podkreślając ich charakterystykę zajmowania pełnej dostępnej szerokości i rozpoczynania się od nowej linii.
 • Elementy liniowe (<span>) mają zielone tło i są umieszczone w linii z innymi elementami, pokazując, że zajmują tylko tyle miejsca, ile potrzeba dla ich treści, nie wpływając na rozpoczęcie nowej linii.

Podsumowanie

Rozróżnienie między elementami blokowymi a liniowymi w HTML jest fundamentalne dla zrozumienia, jak struktura strony wpływa na jej układ i prezentację. Elementy blokowe służą do organizacji głównych sekcji i treści, podczas gdy elementy liniowe idealnie nadają się do formatowania mniejszych fragmentów tekstu lub obrazów w obrębie tych sekcji. Poprawne zastosowanie tych elementów pozwala na tworzenie czytelnych i estetycznie przyjemnych stron internetowych.

Scroll to Top