Podstawy dokumentu Html

HTML (HyperText Markup Language) jest fundamentem każdej strony internetowej. To język znaczników używany do tworzenia i strukturyzowania sekcji na stronach internetowych. W tej lekcji omówimy podstawy dokumentu HTML, w tym strukturę dokumentu, znaczenie poszczególnych tagów, sekcje head i body, a także omówimy, co oznacza deklaracja <!DOCTYPE>.

Struktura dokumentu HTML

Dokument HTML składa się z kilku kluczowych elementów, które razem tworzą strukturę każdej strony internetowej. Poniżej znajduje się przykładowy kod prostego dokumentu HTML z komentarzami wyjaśniającymi poszczególne elementy.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Tytuł Twojej Strony</title>
   <style>
     body { font-family: Arial, sans-serif; }
   </style>
  </head>
  <body>
   <h1>Moja pierwsza strona w HTML</h1>
   <p>To jest paragraf na mojej pierwszej stronie internetowej!</p>
  </body>
</html>
 • <!DOCTYPE html>: Deklaracja typu dokumentu. Informuje przeglądarkę, że dokument jest typu HTML5.
 • <html lang="en">: Element główny, który otacza całą zawartość strony. Atrybut lang określa główny język dokumentu.
 • <head>: Sekcja zawierająca metadane, linki do arkuszy stylów, skrypty i inne informacje, które nie są wyświetlane bezpośrednio na stronie.
  • <meta charset="UTF-8">: Określa kodowanie znaków używane przez dokument, zapewniając poprawne wyświetlanie tekstu.
  • <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">: Umożliwia poprawne skalowanie strony na urządzeniach mobilnych.
  • <title>: Tytuł strony wyświetlany na karcie przeglądarki.
 • <body>: Główna sekcja dokumentu, zawierająca treść widoczną dla użytkownika.
  • <h1>: Nagłówek najwyższego poziomu, używany do głównego tytułu sekcji lub strony.
  • <p>: Paragraf tekstu. Jest to podstawowy blok tekstu na stronie.

Co oznacza <!DOCTYPE>?

Deklaracja <!DOCTYPE> jest wymagana na początku każdego dokumentu HTML i nie jest tagiem HTML. Informuje przeglądarkę o wersji HTML, której ma użyć do renderowania strony. Dla HTML5, standardu używanego współcześnie, deklaracja ta jest prosta: <!DOCTYPE html>. Nie określa ona wersji, ponieważ HTML5 jest obecnie standardem.

Podsumowanie

Zrozumienie podstaw dokumentu HTML jest kluczowe dla każdego, kto chce tworzyć strony internetowe. Dokument HTML składa się z deklaracji typu dokumentu, elementu głównego html z sekcjami head i body. head zawiera metadane i linki do zewnętrznych zasobów, podczas gdy body zawiera treść strony widoczną dla użytkownika. HTML5 uprościł deklarację typu dokumentu, co ułatwia tworzenie nowoczesnych stron internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top