Scope w JavaScript

Scope w JavaScript odnosi się do kontekstu, w którym zmienne są dostępne dla kodu. Rozróżniamy dwa główne typy scope: globalny i lokalny (funkcyjny oraz blokowy). Rozumienie scope jest kluczowe dla efektywnego i bezbłędnego programowania w JavaScript, ponieważ wpływa na dostępność zmiennych oraz unikanie konfliktów nazw.

Przykład kompletnego kodu

Poniżej przedstawiono przykład kodu HTML z JavaScript, który ilustruje różne aspekty scope w JavaScript.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykłady scope w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Scope w JavaScript</h3>
  <script>
    // Globalny scope
    let globalVar = "Jestem zmienną globalną";

    function showGlobalVar() {
      // Funkcja ma dostęp do zmiennej globalnej
      console.log(globalVar); // Wypisze: Jestem zmienną globalną
    }

    showGlobalVar();

    function testLocalScope() {
      // Lokalny scope w funkcji
      let localVar = "Jestem zmienną lokalną";
      console.log(localVar); // Wypisze: Jestem zmienną lokalną
    }

    testLocalScope();
    // console.log(localVar); // Błąd: localVar is not defined

    if (true) {
      // Blokowy scope z użyciem let
      let blockVar = "Jestem zmienną blokową";
      console.log(blockVar); // Wypisze: Jestem zmienną blokową
    }

    // console.log(blockVar); // Błąd: blockVar is not defined

    for (let i = 0; i < 3; i++) {
      // i jest dostępne tylko wewnątrz pętli
      console.log(i); // Wypisze 0, 1, 2
    }

    // console.log(i); // Błąd: i is not defined
  </script>
</body>
</html>

Opis przypadków

 1. Globalny scope: Zmienne zadeklarowane poza wszelkimi funkcjami lub blokami kodu są dostępne globalnie i mogą być używane w dowolnym miejscu w kodzie.
 2. Lokalny scope (funkcyjny): Zmienne zadeklarowane wewnątrz funkcji są dostępne tylko w obrębie tej funkcji i nie są dostępne poza nią.
 3. Blokowy scope: JavaScript (od ES6) wprowadził let i const, które pozwalają na deklarację zmiennych z zasięgiem blokowym, czyli zmiennych dostępnych tylko w obrębie bloków kodu, takich jak pętle czy instrukcje warunkowe.
 4. Pętla i blokowy scope: Zmienna zadeklarowana za pomocą let w pętli for jest dostępna tylko w obrębie tej pętli.

Podsumowanie

Zrozumienie scope w JavaScript jest fundamentem do pisania czystego i efektywnego kodu. Pozwala to na unikanie konfliktów nazw zmiennych oraz błędów związanych z nieprawidłowym dostępem do zmiennych. Zarządzanie scope poprzez świadome używanie let, const i var (z ograniczeniem do niezbędnych przypadków) umożliwia tworzenie bardziej przewidywalnego i łatwiejszego w utrzymaniu kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top