Outlines

Outline w CSS3 to właściwość stosowana do rysowania linii wokół elementów, która nie zajmuje miejsca w układzie strony, w przeciwieństwie do obramowania (border). Outlines są szczególnie użyteczne do zaznaczania elementów, na przykład podczas nawigacji tabulatorem lub do celów stylistycznych, nie wpływając na układ elementów. W tej lekcji przyjrzymy się różnym wartościom, które można zastosować do właściwości outline w CSS3, wraz z przykładami kodu ilustrującymi ich zastosowanie.

Przykład użycia outline

Poniżej znajduje się przykład pokazujący różne zastosowania właściwości outline w CSS3. Przykład ten obejmuje kilka elementów, do których zastosowano różne style obramowań.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykłady użycia outline w CSS3</title>
  <style>
    /* Styl bazowy dla wszystkich elementów z outline */
    .outline-example {
      margin: 20px;
      padding: 10px;
      width: 200px;
      text-align: center;
    }

    /* Outline zdefiniowany kolorem, stylem i grubością */
    .solid-outline {
      outline: 2px solid red;
    }

    /* Outline przerywany */
    .dashed-outline {
      outline: 3px dashed green;
    }

    /* Outline kropkowany */
    .dotted-outline {
      outline: 4px dotted blue;
    }

    /* Outline z offsetem */
    .offset-outline {
      outline: 2px solid purple;
      outline-offset: 5px;
    }

    /* Usunięcie outline */
    .none-outline {
      outline: none;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="outline-example solid-outline">
    Solid Outline
  </div>
  <div class="outline-example dashed-outline">
    Dashed Outline
  </div>
  <div class="outline-example dotted-outline">
    Dotted Outline
  </div>
  <div class="outline-example offset-outline">
    Outline z offsetem
  </div>
  <div class="outline-example none-outline">
    Brak Outline
  </div>
</body>
</html>

Opis przykładu

 • Solid Outline: Prosty, ciągły kontur wokół elementu.
 • Dashed Outline: Przerywany kontur, tworzący efekt przerywanej linii.
 • Dotted Outline: Kropkowany kontur, tworzący efekt linii składającej się z kropek.
 • Outline z Offsetem: Kontur z dodatkowym odstępem (outline-offset) między konturem a krawędzią elementu, tworzący efekt przestrzeni między elementem a jego konturem.
 • Brak Outline: Demonstruje usunięcie konturu poprzez ustawienie outline: none.

Różne wartości dla outline

Właściwość outline może przyjmować różne wartości określające styl (solid, dashed, dotted), kolor (np. red, green, blue) i grubość (np. 2px, 3px). Dodatkowo, outline-offset pozwala na dodanie przestrzeni między konturem a elementem.

Podsumowanie

Outlines w CSS3 oferują elastyczny sposób na dodanie wizualnego wyróżnienia do elementów HTML, nie wpływając na ich układ na stronie. Dzięki różnym stylom, kolorom i możliwości dodania offsetu, deweloperzy mogą tworzyć interesujące efekty wizualne, jednocześnie poprawiając dostępność i użytkowość stron internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top