Proste funkcje

JavaScript to język programowania, który pozwala na dodawanie interaktywności do stron internetowych. Jednym z podstawowych elementów JavaScript są funkcje – bloki kodu, które można wielokrotnie wywoływać. Funkcje te umożliwiają organizację i ponowne wykorzystanie kodu, co znacznie ułatwia zarządzanie projektami. W tej lekcji przyjrzymy się, jak tworzyć i wykorzystywać proste funkcje w JavaScript.

Przykład kodu

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Prosta funkcja dodawania w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <div>
    <h3>Prosta funkcja dodawania w JavaScript</h3>
    <button onclick="addNumbers(5, 3)">Dodaj 5 i 3</button>
    <button onclick="addNumbers(10, 15)">Dodaj 10 i 15</button>
  </div>

  <script>
    // Definicja prostej funkcji dodawania
    function addNumbers(number1, number2) {
      const sum = number1 + number2;
      console.log(`Wynik dodawania: ${sum}`);
    }
  </script>
</body>
</html>

Opis przykładu

 • Funkcja addNumbers: Jest to funkcja, która przyjmuje dwa argumenty (number1 i number2), sumuje je, a następnie wyświetla wynik w konsoli przeglądarki. Definicja funkcji znajduje się wewnątrz znaczników <script> w dokumencie HTML.
 • Przyciski wywołujące funkcję: Na stronie umieszczono dwa przyciski, każdy z nich wywołuje funkcję addNumbers z różnymi parametrami po kliknięciu. Pierwszy przycisk dodaje liczby 5 i 3, a drugi 10 i 15.

Wywoływanie funkcji

Kiedy użytkownik kliknie którykolwiek z przycisków, funkcja addNumbers jest wywoływana z określonymi argumentami. Wynik operacji dodawania jest następnie wyświetlany w konsoli przeglądarki, co umożliwia szybką weryfikację działania funkcji.

Podsumowanie

Stworzenie prostej funkcji w JavaScript, takiej jak funkcja dodawania, jest podstawą do nauki bardziej złożonych operacji i logiki programistycznej. Używanie konsoli przeglądarki do wyświetlania wyników jest przydatnym narzędziem do debugowania i testowania kodu. Przykład ten pokazuje, jak łatwo można zaimplementować i wykorzystać podstawowe funkcje w JavaScript.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top