Aside

Element <aside> w HTML5 jest używany do oznaczania części strony, które są pośrednio związane z główną treścią strony. Może to być na przykład panel boczny, przypisy, reklamy, linki do podobnych artykułów lub biografie autorów. Użycie <aside> pomaga w semantycznym strukturyzowaniu strony i poprawia dostępność, informując czytniki ekranowe i inne technologie wspomagające o tym, jak interpretować różne sekcje strony.

Przykład użycia

Poniższy przykład przedstawia prostą stronę HTML z użyciem elementu <aside> do wyświetlenia informacji pobocznych, takich jak biografia autora i powiązane linki.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład użycia elementu <aside> w HTML5</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
    }
    article {
      margin: 20px;
      padding: 20px;
      border: 1px solid #ccc;
    }
    aside {
      margin: 20px;
      padding: 20px;
      border: 1px solid #ccc;
      background-color: #f8f8f8;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <article>
    <h2>Główny tytuł artykułu</h2>
    <p>To jest główna treść artykułu. Tutaj znajduje się większość 
    informacji, które chcesz przekazać swoim czytelnikom.</p>
  </article>
  <aside>
    <h3>O autorze</h3>
    <p>Biografia autora, krótki opis doświadczenia zawodowego 
    i zainteresowań.</p>
    <h3>Powiązane linki</h3>
    <ul>
      <li><a href="#">Link do innego artykułu</a></li>
      <li><a href="#">Link do strony autora</a></li>
    </ul>
  </aside>
</body>
</html>

W tym przykładzie, <aside> zawiera informacje dodatkowe, które nie są kluczowe dla zrozumienia głównej treści artykułu, ale mogą być interesujące dla czytelnika. Użycie semantycznych znaczników, takich jak <aside>, pomaga w utrzymaniu porządku i struktury strony, co jest korzystne zarówno dla użytkowników, jak i wyszukiwarek.

Podsumowanie

Element <aside> w HTML5 to potężne narzędzie do tworzenia semantycznie bogatych stron internetowych. Poprawia on dostępność strony poprzez wyraźne oznaczanie treści pobocznych, które nie są głównym punktem strony. Jest szczególnie przydatny w przypadkach, gdy chcesz dodać dodatkowe informacje, takie jak biografie, reklamy, czy linki do powiązanych zasobów, nie odciągając jednak uwagi od głównej treści. Pamiętaj, że odpowiednie użycie znaczników semantycznych, takich jak <aside>, jest kluczem do budowania dostępnych i dobrze zorganizowanych stron internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top