WebRTC

WebRTC, czyli Web Real-Time Communication, to technologia umożliwiająca przeprowadzanie komunikacji w czasie rzeczywistym bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby stosowania zewnętrznych wtyczek czy aplikacji. WebRTC zostało wprowadzone w HTML5, oferując deweloperom webowym możliwość tworzenia aplikacji do wideokonferencji, gier online, czatów na żywo i innych aplikacji wymagających komunikacji w czasie rzeczywistym. Dzięki WebRTC, można łatwo przesyłać strumienie audio, wideo oraz dane między przeglądarkami.

Przykład użycia WebRTC

Poniższy przykład pokazuje podstawową implementację WebRTC do przesyłania strumienia wideo z kamery urządzenia do elementu <video> na stronie. Ten przykład jest uproszczony, aby zilustrować podstawowe koncepcje WebRTC.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład WebRTC</title>
</head>
<body>
  <h3>Strumień wideo z lokalnej kamery</h3>
  <!-- Element do wyświetlania wideo -->
  <video id="localVideo" autoplay playsinline></video>

  <script>
    // Uzyskanie dostępu do elementu wideo na stronie
    const video = document.getElementById('localVideo');

    // Funkcja do uruchomienia strumienia wideo z kamery
    async function startCamera() {
      try {
        // Uzyskanie dostępu do kamery z użyciem API przeglądarki
        const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
          video: true
        });
        // Przypisanie strumienia do elementu wideo
        video.srcObject = stream;
      } catch (error) {
        console.error('Błąd przy próbie dostępu do kamery:', error);
      }
    }

    // Uruchomienie funkcji po załadowaniu strony
    startCamera();
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie, skrypt JavaScript używa navigator.mediaDevices.getUserMedia do uzyskania dostępu do kamery urządzenia. Strumień wideo jest następnie przypisywany do elementu <video> na stronie, umożliwiając wyświetlenie obrazu z kamery w czasie rzeczywistym.

Możliwości i kontrole WebRTC

WebRTC oferuje wiele możliwości, w tym:

 • Peer-to-peer audio i wideo: bezpośrednie połączenia umożliwiające wymianę strumieni audio i wideo.
 • Data channels: kanały danych do bezpiecznej i efektywnej wymiany danych pomiędzy użytkownikami.
 • Screen sharing: udostępnianie ekranu lub okien aplikacji innym użytkownikom.
 • Adaptacja strumienia: dynamiczna adaptacja jakości strumienia w zależności od warunków sieciowych.

Podsumowanie

WebRTC to potężne narzędzie dla deweloperów webowych, umożliwiające tworzenie bogatych, interaktywnych aplikacji komunikacyjnych działających bezpośrednio w przeglądarce. Dzięki prostocie użycia i szerokiej kompatybilności, WebRTC otwiera nowe możliwości dla aplikacji webowych wymagających komunikacji w czasie rzeczywistym.

Scroll to Top