Operator trójargumentowy ternary

Operator trójargumentowy (ternary) jest skróconą formą instrukcji warunkowej, która pozwala przypisać wartość zmiennej na podstawie warunku. Składnia operatora jest prosta i składa się z trzech części: warunek, wartość jeśli warunek jest prawdziwy oraz wartość jeśli warunek jest fałszywy. Operator ten jest bardzo użyteczny w skryptach JavaScript, pozwalając na zwięzłe i czytelne przypisywanie wartości.

Przykład użycia operatora trójargumentowego

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład użycia operatora trójargumentowego</title>
</head>
<body>
  <h3>Operator trójargumentowy w JavaScript</h3>
  <script>
    // Przykład 1: Proste przypisanie wartości
    // Sprawdza, czy użytkownik jest pełnoletni
    let age = 20;
    let isAdult = (age >= 18) ? 'Tak' : 'Nie';
    console.log('Czy użytkownik jest pełnoletni? ' + isAdult);

    // Przykład 2: Decyzja o wartości na podstawie innej zmiennej
    // Wybiera komunikat na podstawie pory dnia
    const time = new Date().getHours();
    let greeting = (time < 12) ? 'Dzień dobry' : 'Dobry wieczór';
    console.log(greeting);

    // Przykład 3: Użycie operatora trójargumentowego w funkcji
    // Funkcja zwracająca, czy liczba jest parzysta, czy nieparzysta
    function checkIfEven(num) {
      return (num % 2 === 0) ? 'Parzysta' : 'Nieparzysta';
    }
    console.log(checkIfEven(10)); // Wyświetli "Parzysta"
    console.log(checkIfEven(5)); // Wyświetli "Nieparzysta"
  </script>
</body>
</html>

W powyższym kodzie:

 • Przykład 1: Operator trójargumentowy użyty do sprawdzenia, czy użytkownik jest pełnoletni.
 • Przykład 2: Zmienna greeting przyjmuje wartość na podstawie porównania bieżącej godziny z wartością 12. Demonstruje to, jak łatwo można manipulować treścią wyświetlaną użytkownikowi w zależności od czasu.
 • Przykład 3: Funkcja checkIfEven wykorzystuje operator trójargumentowy do zwrócenia stringa informującego, czy liczba jest parzysta czy nieparzysta.

Podsumowanie

Operator trójargumentowy jest potężnym narzędziem w języku JavaScript, umożliwiającym pisanie krótszego i bardziej zrozumiałego kodu podczas wykonywania operacji warunkowych. Dzięki niemu, można z łatwością przypisywać wartości do zmiennych lub decydować o logice działania funkcji na podstawie prostych warunków. Użycie operatora trójargumentowego sprawia, że kod jest nie tylko bardziej zwięzły, ale również łatwiejszy do zrozumienia i utrzymania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top