Modyfikatory dostępu w Javie

Modyfikatory dostępu w Javie definiują zakres widoczności i dostępności klas, metod oraz zmiennych. Java oferuje cztery główne poziomy dostępu: public, protected, default (bez modyfikatora) i private, które kontrolują, jak i gdzie elementy programu mogą być używane. Zrozumienie tych modyfikatorów jest kluczowe dla skutecznego projektowania i implementacji bezpiecznego, dobrze zorganizowanego oprogramowania.

Przykład kodu: Demonstracja modyfikatorów dostępu

Poniższy przykład składa się z dwóch klas: AccessModifiersExample, która zawiera różne modyfikatory dostępu, oraz MainClass, która pokazuje, jak te modyfikatory wpływają na dostępność elementów klasy AccessModifiersExample.

// Klasa demonstrująca różne modyfikatory dostępu
class AccessModifiersExample {
  public String publicVar = "Public";
  protected String protectedVar = "Protected";
  String defaultVar = "Default";
  private String privateVar = "Private";
  
  // Metoda publiczna dostępna z każdego miejsca
  public void showPublic() {
    System.out.println(publicVar);
  }
  
  // Metoda protected dostępna w tej samej klasie,
  // pakiecie oraz klasach dziedziczących
  protected void showProtected() {
    System.out.println(protectedVar);
  }
  
  // Metoda z domyślnym dostępem (package-private),
  // dostępna tylko w obrębie tego samego pakietu
  void showDefault() {
    System.out.println(defaultVar);
  }
  
  // Metoda prywatna dostępna tylko w obrębie tej klasy
  private void showPrivate() {
    System.out.println(privateVar);
  }
}

// Dodatkowa klasa z metodą main używającą klasy AccessModifiersExample
public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    AccessModifiersExample example = new AccessModifiersExample();
    
    // Dostęp do zmiennej i metody publicznej
    System.out.println(example.publicVar); 
    example.showPublic();
    
    // Dostęp do zmiennej i metody protected (błąd,
    // jeśli ta klasa nie dziedziczy po AccessModifiersExample)
    // System.out.println(example.protectedVar); // Błąd
    // example.showProtected(); // Błąd
    
    // Dostęp do zmiennej i metody z domyślnym dostępem
    System.out.println(example.defaultVar); 
    example.showDefault();
    
    // Próba dostępu do zmiennej i metody prywatnej (błąd)
    // System.out.println(example.privateVar); // Błąd
    // example.showPrivate(); // Błąd
  }
}

Komentarze do kodu

 • Modyfikator public: Umożliwia dostęp z każdego miejsca, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pakietu, w którym zdefiniowana jest klasa.
 • Modyfikator protected: Ogranicza dostęp do tej samej klasy, innych klas w tym samym pakiecie oraz klas dziedziczących.
 • Bez modyfikatora (domyślny): Umożliwia dostęp tylko z klas w tym samym pakiecie.
 • Modyfikator private: Ogranicza dostęp do samej klasy, w której element jest zdefiniowany.

Podsumowanie

Modyfikatory dostępu w Javie są fundamentalnym mechanizmem kontroli dostępu, który pozwala na skuteczne zarządzanie widocznością i dostępnością elementów w oprogramowaniu. Ich odpowiednie stosowanie umożliwia budowanie bezpiecznych i dobrze strukturyzowanych aplikacji, zachowując enkapsulację i separację odpowiedzialności wewnątrz kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top