Instrukcja switch

Instrukcja switch w JavaScript jest używana do wykonania różnych działań w zależności od różnych warunków. Jest to często używana jako alternatywa dla długich łańcuchów instrukcji if...else, pozwalając na bardziej zorganizowany i czytelny kod, szczególnie gdy mamy do czynienia z wieloma warunkami.

Przykład użycia instrukcji switch

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład użycia instrukcji switch w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Wiadomość dnia</h3>
  <p id="message">Ładowanie wiadomości...</p>

  <script>
    // Pobranie obecnego dnia tygodnia jako liczby (0-6)
    const today = new Date().getDay();
    const messageElement = document.getElementById('message');

    // Użycie instrukcji switch do wyboru wiadomości w zależności od dnia
    switch (today) {
      case 0: // Niedziela
        messageElement.textContent = "Miłej niedzieli!";
        break;
      case 1: // Poniedziałek
        messageElement.textContent = "Dobrego startu w tydzień!";
        break;
      case 2: // Wtorek
        messageElement.textContent = "Mamy wtorek, tydzień nabiera tempa!";
        break;
      case 3: // Środa
        messageElement.textContent = "Środek tygodnia, trzymaj się!";
        break;
      case 4: // Czwartek
        messageElement.textContent = "Czwartek już, weekend tuż tuż.";
        break;
      case 5: // Piątek
        messageElement.textContent = "Piątek! Prawie weekend!";
        break;
      case 6: // Sobota
        messageElement.textContent = "Weekend trwa, baw się dobrze!";
        break;
      default:
        messageElement.textContent = "Hmm, coś poszło nie tak...";
    }
  </script>
</body>
</html>

W tym przykładzie, switch sprawdza wartość zmiennej today, która reprezentuje bieżący dzień tygodnia jako liczbę (0 dla niedzieli, 1 dla poniedziałku itd.). Dla każdego przypadku (case), ustawiamy odpowiednią wiadomość w elemencie <p> o id message. Instrukcja break kończy każdy przypadek, zapobiegając wykonaniu kodu przypadków poniżej.

Podsumowanie

Instrukcja switch w JavaScript jest przydatnym narzędziem do zarządzania wieloma warunkami w sposób zorganizowany i czytelny. Pozwala na łatwą kontrolę przepływu programu bez konieczności stosowania wielu zagnieżdżonych instrukcji if...else. Używając switch, możemy skutecznie zarządzać różnymi scenariuszami i reakcjami w naszych aplikacjach webowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top