Pętla while

Pętla while w JavaScript jest podstawową konstrukcją językową używaną do wykonania bloku kodu tak długo, jak długo spełniony jest określony warunek. Jest to przydatne, gdy potrzebujemy powtarzać pewne operacje, ale nie znamy z góry ilości iteracji. Pętla ta sprawdza warunek przed każdą iteracją, co oznacza, że jeśli warunek od początku jest fałszywy, kod wewnątrz pętli nie zostanie wykonany ani razu.

Przykład użycia pętli while

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład pętli while w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Wypisywanie liczb od 1 do 5 za pomocą pętli while</h3>
  <div id="output"></div>
  
  <script>
    // Inicjalizacja zmiennej do śledzenia aktualnej liczby
    let number = 1;

    // Uzyskanie dostępu do elementu DIV, aby wyświetlić wyniki
    const output = document.getElementById('output');

    // Pętla while, która wykonuje się, dopóki number jest mniejsze lub równe 5
    while (number <= 5) {
      // Dodawanie aktualnej liczby do elementu DIV
      output.innerHTML += number + '<br>';

      // Inkrementacja zmiennej number, aby uniknąć nieskończonej pętli
      number++;
    }
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie:

 • Inicjalizujemy zmienną number wartością 1.
 • Używamy pętli while do sprawdzenia, czy number jest mniejsze lub równe 5.
 • W każdej iteracji dodajemy wartość number do zawartości elementu DIV, a następnie inkrementujemy number.
 • Pętla kończy się, gdy number osiągnie wartość 6.

Podsumowanie

Pętla while jest podstawowym, ale bardzo potężnym narzędziem w JavaScript, umożliwiającym wykonywanie powtarzalnych operacji dopóki spełniony jest określony warunek. Jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdzie liczba iteracji nie jest znana z góry. Ważne jest jednak, aby zawsze pamiętać o zmianie warunku wewnątrz pętli, aby uniknąć stworzenia nieskończonej pętli, która mogłaby zawiesić lub spowodować błąd w przeglądarce.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top