Audio w HTML5

HTML5 wprowadził wiele znaczących usprawnień do obsługi multimediów w internecie, w tym natywne wsparcie dla elementów audio bez potrzeby stosowania zewnętrznych wtyczek. Dzięki temu twórcy stron mogą łatwiej integrować dźwięk w swoich projektach, co umożliwia tworzenie bardziej interaktywnych i angażujących doświadczeń dla użytkowników. W tej lekcji przyjrzymy się, jak używać elementu <audio> do osadzania plików dźwiękowych na stronie internetowej, jak również różnym kontrolkom, które można z nim zastosować.

Przykład użycia elementu <audio>

Element <audio> pozwala na osadzenie pliku dźwiękowego bezpośrednio w dokumencie HTML. Można kontrolować jego odtwarzanie za pomocą atrybutów HTML lub za pomocą JavaScript.

Poniżej znajduje się przykład prostej strony internetowej z osadzonym elementem audio. Przykład zawiera różne kontrolki do zarządzania odtwarzaniem dźwięku.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania audio w HTML5</title>
</head>
<body>
  <h3>Odtwarzacz audio HTML5</h3>
  <!-- Element audio z podstawowymi kontrolkami -->
  <audio controls>
    <source src="ścieżka_do_pliku_audio.mp3" type="audio/mpeg">
    Twoja przeglądarka nie obsługuje elementu audio.
  </audio>

  <!-- Przykład z JavaScript -->
  <script>
    // Pobranie elementu audio
    const audioElement = document.querySelector('audio');

    // Odtwarzanie audio
    function playAudio() {
      audioElement.play();
    }

    // Pauzowanie audio
    function pauseAudio() {
      audioElement.pause();
    }
  </script>

  <button onclick="playAudio()">Odtwarzaj</button>
  <button onclick="pauseAudio()">Pauza</button>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie, audio jest tagiem, który osadza plik dźwiękowy w dokumencie. Atrybut controls dodaje natywne kontrolki przeglądarki (odtwarzanie/pauza, przewijanie), umożliwiające użytkownikowi interakcję z odtwarzaczem.

Kontrolki audio

Element <audio> może zawierać różne atrybuty do sterowania odtwarzaniem:

 • autoplay: automatycznie rozpoczyna odtwarzanie po załadowaniu strony.
 • controls: wyświetla interfejs użytkownika do sterowania odtwarzaniem.
 • loop: powtarza odtwarzanie audio po zakończeniu.
 • muted: wycisza dźwięk audio.
 • preload: określa, czy plik audio powinien być wczytany w całości, częściowo, czy wcale przed odtworzeniem.
 • src: określa ścieżkę do pliku dźwiękowego.

Podsumowanie

Element audio w HTML5 otwiera nowe możliwości dla twórców stron internetowych, umożliwiając łatwą integrację dźwięku bez konieczności stosowania zewnętrznych wtyczek. Dzięki różnorodnym kontrolkom, użytkownicy mogą łatwo zarządzać odtwarzaniem dźwięku, co sprawia, że strony stają się bardziej interaktywne i angażujące. Pamiętaj, że należy zawsze uwzględniać alternatywny tekst dla użytkowników, których przeglądarki nie obsługują elementu audio, oraz dostosować kontrolki do potrzeb swojej strony.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top