Entities

W HTML, entitie to sposób na reprezentację niektórych znaków, które są zarezerwowane dla użycia w języku znaczników lub które nie są łatwo dostępne na standardowych klawiaturach. Te specjalne znaki obejmują, między innymi, symbole, litery alfabetów innych niż łaciński, oraz znaki interpunkcyjne. Użycie entitów pozwala autorom treści na uniknięcie konfliktów z syntaxem HTML oraz zapewnienie właściwej interpretacji treści przez przeglądarki.

Przykład kodu HTML z użyciem entitów

Poniższy przykład demonstruje użycie różnych entitów HTML w prostym dokumencie. Zawiera on przykłady reprezentacji znaków specjalnych, takich jak mniejsze niż (<), większe niż (>), spacja niełamliwa, oraz różne inne symbole i znaki interpunkcyjne.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład użycia entitów w HTML</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady entitów HTML</h3>
  <p>< i > reprezentują "<" oraz ">"</p>
  <p>& reprezentuje znak "&"</p>
  <p>" reprezentuje znak '"' (cudzysłów)</p>
  <p>' reprezentuje znak "'" (apostrof)</p>
  <p>  reprezentuje spację niełamliwą</p>
  <p>© reprezentuje symbol ©</p>
  <p>€ reprezentuje symbol €</p>
  <p>😀 reprezentuje emoji uśmiechniętej twarzy</p>
</body>
</html>

W tym przykładzie używamy HTML entities, aby zaprezentować jak można bezpiecznie włączyć do treści strony znaki, które normalnie pełniłyby inną funkcję w kodzie HTML (takie jak znaki <, > czy &) oraz jak reprezentować specjalne symbole, które mogą nie być bezpośrednio dostępne na klawiaturze użytkownika.

Wykorzystanie entitów

Entities są niezbędne do:

 • Przedstawienia znaków zarezerwowanych w HTML, które mogłyby zostać zinterpretowane jako tagi lub atrybuty.
 • Wstawienia symboli, znaków specjalnych, oraz liter alfabetów niełacińskich, które mogą nie być bezpośrednio dostępne na klawiaturze lub mogą powodować problemy z kodowaniem.
 • Zapewnienia, że treść jest poprawnie interpretowana przez różne przeglądarki i urządzenia, niezależnie od ich ustawień regionalnych czy domyślnego kodowania.

Podsumowanie

Entities w HTML pozwalają twórcom treści na precyzyjne kontrolowanie sposobu wyświetlania treści na stronach internetowych. Dzięki nim możliwe jest uniknięcie konfliktów syntaxu HTML oraz zapewnienie, że specjalne znaki i symbole są poprawnie renderowane przez przeglądarki. Zrozumienie i stosowanie entitów jest kluczowe dla tworzenia dostępnych, uniwersalnych i profesjonalnie wyglądających stron internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top