Formatowanie daty z printf w Java

Java oferuje bogate możliwości formatowania ciągów tekstowych i dat, co jest niezwykle przydatne w wielu kontekstach aplikacji – od wyświetlania komunikatów dla użytkownika, przez logowanie, aż po przetwarzanie danych. Jednym z podstawowych narzędzi jest metoda printf, znana z języka C, która została również zaimplementowana w Javie. Dodatkowo, Java zapewnia klasy takie jak DateFormat, które pozwalają na łatwe formatowanie i parsowanie dat. W tym artykule przyjrzymy się, jak używać printf do formatowania tekstu oraz jak formatować daty w Javie przy użyciu klasy SimpleDateFormat.

Przykład użycia printf i SimpleDateFormat w Javie

Rozważmy prosty przykład, w którym chcemy wyświetlić sformatowany tekst zawierający datę w określonym formacie. Utworzymy klasę DatePrinter, która będzie zawierała metodę do wyświetlania sformatowanej daty, a następnie użyjemy tej klasy w metodzie main naszego programu.

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

// Klasa do formatowania i wyświetlania daty
public class DatePrinter {
  // Metoda do wyświetlenia sformatowanej daty
  public void printFormattedDate() {
    // Tworzenie obiektu Date reprezentującego aktualną datę
    Date now = new Date();
    // Tworzenie SimpleDateFormat do formatowania daty
    SimpleDateFormat sdf = 
        new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy HH:mm:ss");
    // Formatowanie i wyświetlanie daty przy użyciu printf
    System.out.printf("Aktualna data i czas: %s\n",
             sdf.format(now));
  }
}

// Główna klasa z metodą main
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Utworzenie instancji klasy DatePrinter
    DatePrinter printer = new DatePrinter();
    // Wywołanie metody printFormattedDate
    printer.printFormattedDate();
  }
}

Wyjaśnienie kodu

 • Import klasy SimpleDateFormat i Date: Klasy te są używane do reprezentacji dat i ich formatowania.
 • Klasa DatePrinter: Zawiera metodę printFormattedDate, która demonstruje, jak wyświetlić sformatowaną datę.
 • Użycie SimpleDateFormat: Obiekt tej klasy jest konfigurowany przy pomocy ciągu formatującego "dd-MM-yyyy HH:mm:ss", który określa, jak data ma być prezentowana.
 • Metoda printf: Używamy tej metody do wyświetlenia tekstu z włączoną do niego sformatowaną datą. Metoda printf pozwala na łatwe wstawianie wartości zmiennych do ciągu tekstowego z zachowaniem określonego formatu.

Podsumowanie

Metoda printf w Javie oraz klasy do formatowania dat, takie jak SimpleDateFormat, oferują elastyczne i potężne narzędzia do prezentowania danych w czytelnej formie. Przykład przedstawiony w tym artykule pokazuje, jak można łatwo wykorzystać te narzędzia do wyświetlenia aktualnej daty i czasu w określonym formacie. Umiejętność ta jest niezwykle przydatna w wielu aspektach programowania w Javie, od tworzenia interfejsów użytkownika, przez logowanie, aż po przechowywanie i przetwarzanie danych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top