Typy wartości

Python, jako jeden z najbardziej popularnych języków programowania, słynie z dynamicznego systemu typów oraz czytelnej składni. W Pythonie nie jest wymagane deklarowanie typów zmiennych explicite, ponieważ interpreter samodzielnie określa typ danych na podstawie przypisanej wartości. W tym artykule omówimy podstawowe typy danych w Pythonie, takie jak integer (liczba całkowita), float (liczba zmiennoprzecinkowa), str (łańcuch znaków), list (lista), tuple (krotka), dict (słownik) i bool (wartość logiczna), prezentując ich charakterystykę oraz przykłady użycia.

Podstawowe typy danych w Pythonie

Integer (int)

Typ int reprezentuje liczby całkowite. Może być używany do wykonywania operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie całkowite.

# Przykład liczby całkowitej
age = 25
print(age) # Wyświetla 25
print(type(age)) # Wyświetla <class 'int'>
Float

Typ float reprezentuje liczby zmiennoprzecinkowe, używane do przechowywania wartości ułamkowych.

# Przykład liczby zmiennoprzecinkowej
height = 1.75
print(height) # Wyświetla 1.75
print(type(height)) # Wyświetla <class 'float'>
String (str)

Typ str służy do reprezentowania tekstów. Łańcuchy znaków mogą być otoczone pojedynczymi (‘ ‘) lub podwójnymi (” “) cudzysłowami.

# Przykład łańcucha znaków
name = "John Doe"
print(name) # Wyświetla John Doe
print(type(name)) # Wyświetla <class 'str'>
List

Listy w Pythonie służą do przechowywania kolekcji elementów. Mogą one zawierać elementy różnych typów i są modyfikowalne.

# Przykład listy
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
print(fruits) # Wyświetla ['apple', 'banana', 'cherry']
print(type(fruits)) # Wyświetla <class 'list'>
Tuple

Krotki (tuple) są podobne do list, ale są niezmienne (immutable), co oznacza, że ich zawartość nie może być zmieniana po utworzeniu.

# Przykład krotki
coordinates = (10, 20)
print(coordinates) # Wyświetla (10, 20)
print(type(coordinates)) # Wyświetla <class 'tuple'>
Dictionary (dict)

Słowniki przechowują pary klucz-wartość. Klucze w słowniku muszą być unikalne i niezmienne.

# Przykład słownika
person = {"name": "John", "age": 30}
print(person) # Wyświetla {'name': 'John', 'age': 30}
print(type(person)) # Wyświetla <class 'dict'>
Boolean (bool)

Typ bool reprezentuje wartości logiczne: True (prawda) lub False (fałsz). Jest często używany w instrukcjach warunkowych i pętlach.

# Przykład wartości logicznej
isAdult = True
print(isAdult) # Wyświetla True
print(type(isAdult)) # Wyświetla <class 'bool'>

Podsumowanie

Zrozumienie podstawowych typów danych w Pythonie jest kluczowe dla każdego programisty, ponieważ są one fundamentem większości operacji w języku. Każdy typ ma swoje specyficzne zastosowanie i charakterystykę, co pozwala na efektywne rozwiązywanie różnorodnych problemów programistycznych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top