Jak znaleźć długość listy w Pythonie?

Znalezienie długości listy w Pythonie to jedna z podstawowych umiejętności, którą musi opanować każdy programista Pythona. Python oferuje prostą, wbudowaną funkcję len(), która pozwala na szybkie uzyskanie tej informacji. Pozwala to na efektywną pracę z danymi oraz kontrolę nad strukturami danych w różnych scenariuszach programistycznych.

Kompletny przykład kodu z komentarzami

# Tworzenie przykładowej listy z elementami różnego typu
my_list = [1, "Python", True, 4.5]

# Użycie funkcji len() do znalezienia długości listy
list_length = len(my_list)
print("Długość listy:", list_length)  # Wyświetlenie długości listy

# Przykład iteracji po liście z użyciem długości listy
for index in range(list_length):
    # Wyświetlenie każdego elementu listy po kolei
    print("Element", index, ":", my_list[index])

# Dodawanie nowego elementu do listy
my_list.append("Nowy element")
print("Nowa długość listy:", len(my_list))  # Ponowne sprawdzenie długości

# Usunięcie elementu z listy
my_list.remove(1)
print("Długość listy po usunięciu elementu:", len(my_list))

W powyższym przykładzie:

  • Tworzymy listę my_list zawierającą elementy różnych typów.
  • Używamy funkcji len() do znalezienia i wyświetlenia długości listy.
  • Demonstrujemy, jak można iterować po liście, wykorzystując jej długość.
  • Pokazujemy, jak dodawanie i usuwanie elementów wpływa na długość listy.

Długość listy jest dynamiczna i zmienia się wraz z dodawaniem lub usuwaniem elementów, co zostało zademonstrowane w przykładzie.

Podsumowanie

Znalezienie długości listy w Pythonie jest proste dzięki funkcji len(). Jest to podstawowa wiedza, która umożliwia efektywną manipulację i kontrolę nad strukturami danych w Pythonie. Umiejętność ta jest niezbędna w wielu aspektach programowania, od pętli po warunki i zarządzanie danymi.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top