Instrukcji warunkowa switch w Java

Instrukcja warunkowa switch w języku Java to potężne narzędzie służące do sterowania przepływem programu na podstawie różnych wartości zmiennej. Jest szczególnie przydatna, gdy trzeba podjąć wiele decyzji na podstawie jednej zmiennej, co czyni kod bardziej czytelnym i efektywnym w porównaniu z wielokrotnym użyciem if-else. W tej lekcji przyjrzymy się, jak zaimplementować i korzystać z instrukcji switch na praktycznym przykładzie.

Przykład kodu: Kalkulator operacji matematycznych


Jak używać instrukcji warunkowej switch w Java?

Wstęp

Instrukcja warunkowa switch w języku Java to potężne narzędzie służące do sterowania przepływem programu na podstawie różnych wartości zmiennej. Jest szczególnie przydatna, gdy trzeba podjąć wiele decyzji na podstawie jednej zmiennej, co czyni kod bardziej czytelnym i efektywnym w porównaniu z wielokrotnym użyciem if-else. W tej lekcji przyjrzymy się, jak zaimplementować i korzystać z instrukcji switch na praktycznym przykładzie.

Przykład kodu: Kalkulator operacji matematycznych

public class Calculator {
  public static void main(String[] args) {
    char operation = '+';
    int number1 = 10;
    int number2 = 5;
    int result;

    switch (operation) {
      case '+': // Dodawanie
        result = number1 + number2;
        System.out.println("Wynik dodawania: " + result);
        break;
      case '-': // Odejmowanie
        result = number1 - number2;
        System.out.println("Wynik odejmowania: " + result);
        break;
      case '*': // Mnożenie
        result = number1 * number2;
        System.out.println("Wynik mnożenia: " + result);
        break;
      case '/': // Dzielenie
        if (number2 != 0) {
          result = number1 / number2;
          System.out.println("Wynik dzielenia: " + result);
        } else {
          System.out.println("Nie można dzielić przez zero.");
        }
        break;
      default: // Domyślny przypadek
        System.out.println("Nieznana operacja.");
    }
  }
}

Wyjaśnienie kodu

 • Instrukcja switch jest używana do wykonania różnych operacji matematycznych na podstawie zmiennej operation, która przechowuje symbol operacji.
 • Każdy przypadek (case) odpowiada konkretnej operacji matematycznej: dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie.
 • break używamy do zakończenia przepływu sterowania wewnątrz switch i zapobiegania “prześwitowi” do kolejnych przypadków.
 • W przypadku dzielenia, dodatkowo sprawdzamy, czy dzielnik nie jest równy zero, aby uniknąć błędu dzielenia przez zero.
 • default określa działanie, które ma zostać wykonane, gdy żaden z przypadków nie pasuje do wartości zmiennej operation.

Podsumowanie

Instrukcja warunkowa switch w Java umożliwia eleganckie zarządzanie wieloma decyzjami opartymi na jednej zmiennej lub wyrażeniu. Jest szczególnie użyteczna w scenariuszach, gdzie potrzebujemy wykonać różne akcje w zależności od wartości pewnej zmiennej. Przykład kalkulatora pokazuje, jak można zastosować switch do wykonania różnych operacji matematycznych, co czyni kod zarówno łatwym do zrozumienia, jak i do utrzymania. Pamiętaj jednak, że switch najlepiej sprawdza się, gdy mamy do czynienia z ograniczoną liczbą znanych wartości.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top