Instrukcja warunkowa if

Instrukcja warunkowa if jest jednym z podstawowych elementów kontroli przepływu w programowaniu, pozwalającym na wykonanie kodu tylko wtedy, gdy określony warunek jest spełniony. W JavaScript, tak jak w wielu innych językach programowania, instrukcja if umożliwia tworzenie skryptów reagujących na różne sytuacje i decydowanie, które fragmenty kodu mają zostać wykonane w zależności od spełnienia danego warunku.

Przykład użycia instrukcji if

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Instrukcja if w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Deklaracja zmiennej liczbowej
    const number = 5;

    // Sprawdzenie, czy liczba jest dodatnia, ujemna, czy równa zero
    if (number > 0) {
      console.log("Liczba jest dodatnia."); // Wykonuje się, gdy liczba > 0
    } else if (number < 0) {
      console.log("Liczba jest ujemna."); // Wykonuje się, gdy liczba < 0
    } else {
      console.log("Liczba jest równa zero."); // Wykonuje się, gdy liczba == 0
    }
  </script>
</body>
</html>

W tym skrypcie:

 • Najpierw deklarujemy stałą number i przypisujemy jej wartość liczbową.
 • Następnie, używamy instrukcji if do sprawdzenia, czy number jest większe od zera. Jeśli tak, w konsoli wyświetlany jest komunikat “Liczba jest dodatnia.”
 • Używamy else if do sprawdzenia kolejnego warunku, czyli czy number jest mniejsze od zera. Jeśli tak, wyświetlany jest komunikat “Liczba jest ujemna.”
 • W przypadku, gdy żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, blok else wykona się, wyświetlając komunikat “Liczba jest równa zero.”

Podsumowanie

Instrukcja if w JavaScript umożliwia wykonanie kodu na podstawie spełnienia określonego warunku. Jest to fundamentalny element kontroli przepływu w programowaniu, pozwalający na tworzenie dynamicznych i interaktywnych aplikacji webowych. Użycie instrukcji if w połączeniu z else i else if daje programiście elastyczność w decydowaniu, które części kodu powinny być wykonane w zależności od różnych warunków.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top