Tablice w Java

Tablice w Java to jedna z podstawowych struktur danych, która pozwala na przechowywanie wielu elementów tego samego typu w jednej zmiennej. Tablice są użyteczne w wielu sytuacjach, na przykład gdy potrzebujemy przechowywać listę elementów, takich jak liczby całkowite, znaki, czy obiekty, i chcemy mieć do nich szybki dostęp poprzez indeks. W Javie tablice są obiektami, co oznacza, że mają wbudowane metody i atrybuty, które mogą być bardzo pomocne. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej, jak tworzyć, inicjalizować i manipulować tablicami w Java.

Przykład: Operacje na tablicy liczb całkowitych

public class ArrayExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Deklaracja i inicjalizacja tablicy liczb całkowitych
    int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};
    
    // Wyświetlenie elementów tablicy
    System.out.println("Elementy tablicy:");
    for(int i = 0; i < numbers.length; i++) {
      System.out.println(numbers[i]);
    }
    
    // Zmiana wartości elementu tablicy
    numbers[2] = 10; // Zmiana trzeciego elementu na 10
    
    // Dodawanie wartości wszystkich elementów tablicy
    int sum = 0;
    for(int num : numbers) {
      sum += num;
    }
    System.out.println("Suma elementów tablicy: " + sum);
    
    // Wyszukiwanie maksymalnej wartości w tablicy
    int max = numbers[0]; // Zakładamy, że pierwszy element jest maksymalny
    for(int num : numbers) {
      if(num > max) {
        max = num; // Znalezienie nowej maksymalnej wartości
      }
    }
    System.out.println("Maksymalna wartość w tablicy: " + max);
  }
}

Wyjaśnienie kodu

 • Deklaracja i inicjalizacja tablicy: Na początku tworzymy tablicę numbers zawierającą pięć liczb całkowitych. W Javie rozmiar tablicy jest ustalony podczas jej tworzenia i nie może być zmieniany.
 • Wyświetlanie elementów: Używamy pętli for do przejścia przez wszystkie elementy tablicy i wyświetlenia ich wartości.
 • Modyfikacja elementów: Zmieniamy wartość trzeciego elementu tablicy na 10. Dostęp do elementów tablicy uzyskujemy poprzez odwołanie się do ich indeksu.
 • Sumowanie elementów: Demonstrujemy, jak obliczyć sumę wszystkich elementów tablicy, używając rozszerzonej pętli for (tzw. foreach).
 • Wyszukiwanie maksymalnej wartości: Pokazujemy metodę znajdowania maksymalnej wartości w tablicy, iterując przez nią i porównując każdy z jej elementów.

Podsumowanie

Tablice w Java są prostym, ale potężnym narzędziem do przechowywania i manipulowania zbiorami danych tego samego typu. Jak pokazano w przykładzie, można je łatwo deklarować, inicjalizować i modyfikować. Operacje takie jak sumowanie wartości czy szukanie wartości maksymalnej są podstawowymi przykładami pracy z tablicami. Należy jednak pamiętać, że tablice w Java mają stały rozmiar, co oznacza, że nie można dynamicznie zmieniać ich wielkości po utworzeniu. Dla bardziej zaawansowanych i elastycznych struktur danych, Java oferuje klasy takie jak ArrayList.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top