Zamiana fragmentów łańcuchów znaków w Java

Zamiana fragmentów łańcuchów znaków (stringów) w Java to podstawowa operacja, która pozwala na modyfikowanie tekstów poprzez zastępowanie jednego ciągu znaków innym. Java oferuje kilka sposobów na realizację tego zadania, najczęściej za pomocą metod klasy String lub StringBuilder. W tej lekcji skupimy się na praktycznym przykładzie wykorzystania metody replace klasy String, aby zilustrować, jak można zamieniać fragmenty tekstu.

Przykład kodu: Zamiana słowa w zdaniu

Poniżej znajduje się przykład kodu, który demonstruje zamianę jednego słowa na inne w zdaniu. W tym przypadku zamienimy słowo “jabłko” na “banan” w zdaniu “Lubię jeść jabłko”.

public class StringReplaceExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Inicjalizacja oryginalnego łańcucha znaków
    String originalSentence = "Lubię jeść jabłko";
    
    // Wypisanie oryginalnego zdania
    System.out.println("Oryginalne zdanie: " + originalSentence);
    
    // Zamiana słowa "jabłko" na "banan"
    String modifiedSentence = originalSentence.replace("jabłko", "banan");
    
    // Wypisanie zmodyfikowanego zdania
    System.out.println("Zmodyfikowane zdanie: " + modifiedSentence);
  }
}

Wyjaśnienie działania kodu

 • Inicjalizacja oryginalnego łańcucha znaków: Tworzymy zmienną originalSentence, która przechowuje nasze zdanie do modyfikacji.
 • Wypisanie oryginalnego zdania: Używamy System.out.println do wyświetlenia oryginalnego zdania w konsoli.
 • Zamiana słowa “jabłko” na “banan”: Metoda replace klasy String jest wywoływana na zmiennej originalSentence z parametrami określającymi, jakie słowo ("jabłko") ma być zamienione na jakie inne słowo ("banan"). Wynik operacji jest przypisywany do nowej zmiennej modifiedSentence.
 • Wypisanie zmodyfikowanego zdania: Ponownie korzystamy z System.out.println do wyświetlenia zmodyfikowanego zdania, które teraz zawiera słowo “banan” zamiast “jabłko”.

Podsumowanie

Zamiana fragmentów łańcuchów znaków w Javie jest prostą, ale potężną operacją, która pozwala na elastyczną manipulację tekstem. Metoda replace klasy String oferuje szybką i wygodną możliwość zamiany określonych fragmentów tekstu bez konieczności manualnego przeszukiwania i modyfikowania łańcucha znaków. Dzięki temu, operacje takie jak zamiana słów w zdaniach czy usuwanie niepożądanych znaków z tekstu stają się zadaniem łatwym do wykonania i czytelnym w kodzie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top