flex-grow flex-shrink

Flexbox, oficjalnie znany jako Flexible Box Layout, to jeden z najpotężniejszych i najpopularniejszych modeli układu w CSS. Umożliwia on efektywne zarządzanie przestrzenią między i wokół elementów kontenera, nawet gdy ich rozmiary są nieznane lub dynamiczne. Dwa kluczowe atrybuty w Flexbox, flex-grow i flex-shrink, odgrywają centralną rolę w definiowaniu, jak elementy powinny rosnąć lub kurczyć się w zależności od dostępnej przestrzeni. W tej lekcji omówimy te właściwości, ich możliwe wartości i zastosowanie.

Przykład użycia flex-grow i flex-shrink

Poniższy kod HTML i CSS ilustruje użycie flex-grow i flex-shrink w praktyce. Znajdziesz tutaj kompletny przykład, który pokazuje, jak elementy flex mogą rozszerzać się i kurczyć, aby zajmować dostępną przestrzeń w kontenerze flex.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Flexbox: Flex Grow i Flex Shrink</title>
  <style>
    .flex-container {
      display: flex;
      width: 100%;
      background: lightgrey;
      padding: 10px;
    }
    .flex-item {
      background: cornflowerblue;
      padding: 20px;
      margin: 10px;
      color: white;
      font-size: 20px;
      text-align: center;
    }
    /* Zastosowanie flex-grow */
    .flex-item-grow {
      flex-grow: 1; /* Pozwala elementowi rozszerzać się */
    }
    /* Zastosowanie flex-shrink */
    .flex-item-shrink {
      flex-shrink: 1; /* Pozwala elementowi kurczyć się */
      width: 200px; /* Początkowa szerokość elementu */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h3>Flex Grow</h3>
  <div class="flex-container">
    <div class="flex-item flex-item-grow">1 Rozszerzam się</div>
    <div class="flex-item">2</div>
    <div class="flex-item">3</div>
  </div>
  
  <h3>Flex Shrink</h3>
  <div class="flex-container">
    <div class="flex-item flex-item-shrink">1 Kurczę się</div>
    <div class="flex-item">2</div>
    <div class="flex-item">3</div>
  </div>
</body>
</html>

Opis działania

 • flex-grow: Właściwość flex-grow definiuje zdolność elementu do rozszerzania się w celu zajęcia jak najwięcej dostępnej przestrzeni w kontenerze. Wartość 1 oznacza, że element będzie rósł w równym stopniu w stosunku do innych elementów, które również mają flex-grow ustawione na 1 lub większą wartość.
 • flex-shrink: Właściwość flex-shrink kontroluje, jak elementy kurczą się, aby dopasować się do przestrzeni kontenera. Domyślnie wszystkie elementy mają flex-shrink ustawione na 1, co oznacza, że będą się kurczyć w równym stopniu, jeśli będzie to konieczne. Ustawienie tej wartości na 0 zapobiegnie kurczeniu się elementu.

Możliwe wartości

 • Dla flex-grow: Możliwe wartości to liczby całkowite (np. 0, 1, 2 itd.), gdzie 0 oznacza, że element nie będzie rósł, a wyższe wartości określają “siłę wzrostu” w porównaniu do innych elementów.
 • Dla flex-shrink:

Podsumowanie

Flexbox to niezwykle potężne narzędzie w CSS3, które znacznie ułatwia projektowanie responsywnych i elastycznych układów stron internetowych. Właściwości flex-grow i flex-shrink są kluczowe dla zrozumienia i efektywnego wykorzystania tego modelu. Pozwalają one kontrolować, jak elementy w kontenerze flex powinny się zachowywać, gdy dostępna przestrzeń jest większa lub mniejsza niż suma szerokości domyślnych tych elementów.

 • flex-grow pozwala elementom rozszerzać się, wypełniając dostępną przestrzeń, co jest szczególnie użyteczne w projektach responsywnych, gdzie chcemy, aby elementy dynamicznie dostosowywały się do zmieniającej się szerokości kontenera.
 • flex-shrink umożliwia elementom kurczenie się, gdy całkowita szerokość elementów przekracza dostępną przestrzeń kontenera, co zapobiega wychodzeniu elementów poza kontener i zachowuje układ strony niezależnie od rozmiaru ekranu.

Korzystając z tych właściwości, można tworzyć zaawansowane układy strony, które są zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne na różnych urządzeniach i rozdzielczościach. Flexbox otwiera przed nami szerokie możliwości projektowania interfejsów użytkownika, umożliwiając tworzenie bardziej interaktywnych i angażujących doświadczeń webowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top