Pobieranie fragmentów łańcuchów znaków w Java

Manipulacja ciągami znaków to podstawowa umiejętność w programowaniu. Java oferuje szereg metod umożliwiających efektywne zarządzanie tekstami, w tym pobieranie ich fragmentów. Poznajmy, jak można wykorzystać te możliwości do pracy z ciągami znaków.

Przykład kodu: Pobieranie fragmentu łańcucha znaków

public class StringSlicingExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Definicja przykładowego łańcucha znaków
    String exampleString = "Hello, World!";
    
    // Pobranie fragmentu łańcucha: "World"
    String substring = exampleString.substring(7, 12);
    
    // Wyświetlenie oryginalnego łańcucha i jego fragmentu
    System.out.println("Oryginalny łańcuch: " + exampleString);
    System.out.println("Fragment łańcucha: " + substring);
    
    // Pobranie i wyświetlenie pierwszych 5 znaków: "Hello"
    String firstFiveChars = exampleString.substring(0, 5);
    System.out.println("Pierwsze 5 znaków: " + firstFiveChars);
    
    // Pobranie i wyświetlenie ostatniego znaku: "!"
    String lastChar = exampleString.substring(exampleString.length() - 1);
    System.out.println("Ostatni znak: " + lastChar);
  }
}

Komentarze do kodu

 • Definicja łańcucha znaków: Tworzymy przykładowy ciąg znaków, który będzie bazą do naszych operacji.
 • Metoda substring(int beginIndex, int endIndex): Umożliwia pobranie fragmentu łańcucha znaków, zaczynając od indeksu beginIndex (włącznie) i kończąc na endIndex (wyłącznie). W naszym przykładzie pobieramy słowo “World”.
 • Metoda substring(int beginIndex): Pobiera fragment łańcucha znaków począwszy od indeksu beginIndex aż do końca łańcucha. Używamy tej metody, by pobrać ostatni znak ciągu.
 • Wyświetlenie wyników: Demonstrujemy użycie powyższych metod, wyświetlając różne fragmenty łańcucha znaków.

Podsumowanie

Java zapewnia prosty i intuicyjny sposób na manipulację łańcuchami znaków, w tym na pobieranie ich fragmentów. Metody substring są niezwykle użyteczne do tego celu, oferując elastyczność w wybieraniu konkretnych sekcji tekstu. Umiejętne wykorzystanie tych metod pozwala na efektywne przetwarzanie i analizę danych tekstowych w aplikacjach Java.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top