Krotki w Pythonie

Krotki (tuple) w Pythonie są jedną z podstawowych struktur danych, służących do przechowywania kolekcji elementów. Są podobne do list, jednak główną różnicą jest to, że krotki są niemutowalne, co oznacza, że nie można zmieniać ich zawartości po utworzeniu. Ta właściwość sprawia, że krotki są szybsze od list i idealnie nadają się do przechowywania danych, które nie powinny być zmieniane, jak stałe w programie lub wartości konfiguracyjne.

Przykłady użycia krotki

Poniżej przedstawiono przykłady kodu w Pythonie, ilustrujące różne aspekty pracy z krotkami, wraz z komentarzami wyjaśniającymi działanie poszczególnych fragmentów.

# Definicja prostej krotki
# zmienna przechowująca krotkę z trzema elementami
simpleTuple = (1, 'a', True)

# Dostęp do elementów krotki
# wypisanie drugiego elementu krotki (indeksowanie zaczyna się od 0)
print(simpleTuple[1]) # Output: a

# Próba modyfikacji krotki (zakończy się błędem)
try:
  simpleTuple[1] = 'b'
except TypeError as e:
  print(f"Error: {e}")

# Rozpakowywanie krotki
# przypisanie każdego elementu krotki do osobnej zmiennej
(firstElement, secondElement, thirdElement) = simpleTuple
print(firstElement, secondElement, thirdElement) # Output: 1 a True

# Krotka jednoelementowa
# pamiętaj o przecinku, aby Python traktował to jako krotkę
singleElementTuple = ('onlyOneElement',)
print(type(singleElementTuple)) # Output: <class 'tuple'>

# Konkatenacja krotek
# łączenie dwóch krotek w jedną
concatenatedTuple = simpleTuple + singleElementTuple
print(concatenatedTuple) # Output: (1, 'a', True, 'onlyOneElement')

# Iteracja po krotce
# wypisanie każdego elementu krotki
for item in simpleTuple:
  print(item)

# Rozmiar krotki
# wyświetlenie liczby elementów w krotce
print(len(simpleTuple)) # Output: 3

# Sprawdzenie czy element jest w krotce
# sprawdzenie, czy 'a' jest elementem krotki
print('a' in simpleTuple) # Output: True

Podsumowanie

Krotki w Pythonie są potężnym narzędziem do pracy z niemutowalnymi sekwencjami danych. Ich niemutowalność sprawia, że są bezpieczniejsze w użyciu, gdy potrzebujemy gwarancji, że kolekcja danych pozostanie niezmieniona. Dzięki temu, że są prostsze i szybsze w przetwarzaniu niż listy, idealnie nadają się do zastosowań, gdzie wydajność jest kluczowa, a dane nie wymagają modyfikacji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top