Objekt window

Obiekt window w JavaScript reprezentuje okno przeglądarki i zawiera mnóstwo metod i właściwości, które umożliwiają interakcję z otoczeniem przeglądarki. Jest to globalny obiekt, co oznacza, że większość funkcji, zmiennych oraz obiektów JavaScript są w nim zawarte jako jego właściwości lub metody. W tej lekcji przyjrzymy się niektórym z najbardziej przydatnych metod obiektu window oraz pokażemy, jak mogą być wykorzystane w różnych przypadkach.

Przykład kompletnego pliku HTML z JavaScript

Poniżej znajduje się przykład, który ilustruje użycie różnych metod obiektu window:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład metody obiektu window</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady użycia obiektu window w JavaScript</h3>
  <button id="alertBtn">Pokaż alert</button>
  <button id="confirmBtn">Pokaż confirm</button>
  <button id="promptBtn">Pokaż prompt</button>
  <script>
    // Przycisk pokazujący alert
    document.getElementById('alertBtn').addEventListener('click', function() {
      window.alert('To jest alert!');
    });

    // Przycisk pokazujący okno confirm
    document.getElementById('confirmBtn').addEventListener('click', function() {
      const isConfirmed = window.confirm('Czy na pewno chcesz to zrobić?');
      console.log(isConfirmed); // Wyświetla true lub false w konsoli
    });

    // Przycisk pokazujący prompt
    document.getElementById('promptBtn').addEventListener('click', function() {
      const userInput = window.prompt('Jak masz na imię?');
      console.log(userInput); // Wyświetla wprowadzony tekst w konsoli
    });

    // Przykład użycia setTimeout
    window.setTimeout(() => {
      console.log('Wiadomość wyświetlona po 5 sekundach');
    }, 5000);

    // Przykład użycia setInterval
    let counter = 0;
    const intervalId = window.setInterval(() => {
      console.log(`Licznik: ${++counter}`);
      if(counter >= 5) {
        window.clearInterval(intervalId);
      }
    }, 1000);
  </script>
</body>
</html>

W tym przykładzie przedstawione są różne metody obiektu window, w tym:

 • window.alert() wyświetla okno dialogowe z informacją dla użytkownika.
 • window.confirm() wyświetla okno dialogowe z pytaniem, na które użytkownik może odpowiedzieć tak lub nie. Zwraca wartość boolean.
 • window.prompt() wyświetla okno dialogowe z polem tekstowym i zwraca wprowadzony przez użytkownika tekst.
 • window.setTimeout() pozwala na wykonanie kodu po określonym czasie.
 • window.setInterval() wykonuje kod w regularnych odstępach czasu, aż do odwołania przez window.clearInterval().

Podsumowanie

Obiekt window dostarcza wiele przydatnych metod, które umożliwiają interakcję z użytkownikiem oraz kontrolę nad zachowaniem przeglądarki. Znajomość tych metod jest kluczowa dla tworzenia interaktywnych i dynamicznych aplikacji webowych. W tej lekcji omówiliśmy tylko kilka z dostępnych metod, ale obiekt window oferuje znacznie więcej możliwości, które warto odkrywać.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top