Operatory przynależności

Operatory przynależności w Pythonie (in i not in) są używane do sprawdzania, czy dana wartość znajduje się w sekwencji (takiej jak lista, krotka, zbiór, czy ciąg znaków) czy nie. Są one bardzo przydatne w różnych scenariuszach, od prostych warunków po bardziej złożone struktury danych. W tym artykule przyjrzymy się, jak używać operatorów przynależności w Pythonie, i przedstawimy przykłady ich zastosowania.

Przykłady użycia operatorów przynależności

Poniżej znajduje się przykład kodu Pythona, który ilustruje różne sposoby użycia operatorów przynależności z komentarzami wyjaśniającymi, co każda część kodu robi.

# Definiowanie listy produktów
products = ["apple", "banana", "cherry", "date"]

# Sprawdzenie, czy 'apple' jest w liście produktów
if "apple" in products:
  print("Apple is in the list")

# Sprawdzenie, czy 'fig' nie znajduje się w liście produktów
if "fig" not in products:
  print("Fig is not in the list")

# Definiowanie krotki z numerami ID produktów
productIds = (101, 102, 103, 104)

# Sprawdzenie, czy ID produktu 105 jest w krotce
if 105 not in productIds:
  print("Product ID 105 is not in the tuple")

# Utworzenie zbioru z nazwami miast
cities = {"London", "Paris", "New York"}

# Sprawdzenie, czy 'Paris' jest w zbiorze miast
if "Paris" in cities:
  print("Paris is in the set")

# Utworzenie słownika z informacjami o użytkowniku
userInfo = {"name": "John", "age": 30, "city": "London"}

# Sprawdzenie, czy klucz 'name' jest w słowniku userInfo
if "name" in userInfo:
  print("Key 'name' is in the dictionary")

# Sprawdzenie, czy wartość 'John' znajduje się w słowniku
if "John" in userInfo.values():
  print("Value 'John' is in the dictionary")

Opis przykładów

 • Lista produktów: Używamy operatora in do sprawdzenia, czy element znajduje się w liście.
 • Nieobecność elementu: Za pomocą operatora not in sprawdzamy, czy określony element nie znajduje się w liście.
 • Krotki z ID produktów: Demonstracja użycia not in z krotką.
 • Zbiór miast: Pokazanie, jak operator in może być używany ze zbiorami.
 • Słownik z informacjami o użytkowniku: Ilustracja sprawdzania obecności klucza i wartości w słowniku za pomocą operatora in.

Podsumowanie

Operatory przynależności w Pythonie, in i not in, są niezwykle użytecznymi narzędziami do sprawdzania obecności elementów w różnych strukturach danych. Pozwalają one na pisanie bardziej czytelnego i efektywnego kodu, szczególnie w kontekście warunków i pętli. Zrozumienie i właściwe stosowanie tych operatorów jest kluczowe dla każdego programisty Pythona, niezależnie od poziomu zaawansowania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top