Position w CSS3

W CSS3, właściwość position jest kluczowym elementem, który pozwala deweloperom na precyzyjne umiejscowienie elementów na stronie internetowej. Właściwość ta definiuje, jak element jest pozycjonowany w przestrzeni dokumentu, co ma kluczowe znaczenie dla układu strony i interakcji z użytkownikiem. Istnieje kilka wartości, które można przypisać do właściwości position, każda z nich oferuje różne możliwości i zastosowania.

Przykłady użycia position

W poniższym przykładzie zaprezentowane są różne wartości właściwości position oraz ich zastosowania. Każdy przykład zawiera opis ilustrujący, co dany przykład pokazuje, oraz komentarze w kodzie wyjaśniające szczegóły implementacji.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykłady użycia 'position' w CSS3</title>
  <style>
    /* Styl bazowy dla kontenerów */
    .container {
      width: 100%;
      border: 2px solid black;
      margin-bottom: 20px;
    }

    /* Styl dla elementów statycznych */
    .static {
      position: static;
      background-color: lightblue;
    }

    /* Styl dla elementów z pozycją relative */
    .relative {
      position: relative;
      top: 20px; /* Przesunięcie względem normalnej pozycji */
      left: 20px;
      background-color: lightgreen;
    }

    /* Styl dla elementów z pozycją absolute */
    .absolute {
      position: absolute;
      top: 40px; /* Pozycjonowanie względem najbliższego pozycjonowanego przodka */
      left: 40px;
      background-color: lightcoral;
    }

    /* Styl dla elementów z pozycją fixed */
    .fixed {
      position: fixed;
      bottom: 0; /* Pozycjonowanie względem okna przeglądarki */
      right: 0;
      background-color: lightgoldenrodyellow;
    }

    /* Styl dla elementów z pozycją sticky */
    .sticky {
      position: sticky;
      top: 0; /* Pozycjonowanie jako 'sticky' na górze viewport */
      background-color: lightsalmon;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container static">Static - domyślne pozycjonowanie elementu.</div>
  <div class="container relative">Relative - element przesunięty o 20px w dół i w prawo.</div>
  <div class="container" style="position: relative;">
    <div class="absolute">Absolute - element pozycjonowany absolutnie względem najbliższego pozycjonowanego przodka.</div>
  </div>
  <div class="fixed">Fixed - element pozycjonowany względem okna przeglądarki.</div>
  <div class="container sticky">Sticky - element 'przylepiony' do góry viewport przy przewijaniu.</div>
</body>
</html>

Wartości position

 • static: Domyślne pozycjonowanie elementu zgodnie z normalnym przepływem dokumentu.
 • relative: Pozycjonowanie elementu względem jego normalnej pozycji, bez zmiany układu innych elementów.
 • absolute: Pozycjonowanie elementu względem najbliższego pozycjonowanego przodka (nie static), element jest usuwany z normalnego przepływu dokumentu.
 • fixed: Element jest pozycjonowany względem okna przeglądarki, pozostaje na stałej pozycji przy przewijaniu strony.
 • sticky: Kombinacja pozycji relative i fixed, element jest “przylepiony” do określonej pozycji przy przewijaniu, aż osiągnie granicę swojego kontenera

Podsumowanie

Właściwość position w CSS3 umożliwia deweloperom precyzyjne kontrolowanie układu elementów na stronie. Każda z wartości position służy innemu celowi i może być wykorzystana w różnych scenariuszach, od prostej modyfikacji pozycji elementu (relative), przez absolutne pozycjonowanie względem przodka (absolute), po specyficzne zachowania, takie jak pozycjonowanie stałe (fixed) czy “przylepianie” elementu w określonym miejscu podczas przewijania (sticky).

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top