Geo-lokalizacja

Geo-lokalizacja w HTML5 to potężna funkcjonalność, która pozwala stronom internetowym na żądanie dostępu do lokalizacji geograficznej użytkownika. Dzięki temu, aplikacje internetowe mogą oferować spersonalizowane treści, informacje o pogodzie, mapy pokazujące lokalizację użytkownika, a także inne dane oparte na geolokalizacji. Funkcja ta wykorzystuje różne źródła do określenia lokalizacji, takie jak GPS, sieci Wi-Fi, sieci komórkowe oraz inne sensory. W tej lekcji przyjrzymy się, jak zaimplementować i wykorzystać geo-lokalizację w HTML5.

Przykład użycia geo-lokalizacji w HTML5

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak można użyć API geo-lokalizacji w HTML5 do pobrania i wyświetlenia aktualnej lokalizacji użytkownika:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Geo-lokalizacja w HTML5</title>
</head>
<body>
  <h3>Lokalizacja użytkownika</h3>
  <button id="getLocation">Pobierz lokalizację</button>
  <p id="location">Oczekiwanie na lokalizację...</p>
  
  <script>
    // Przycisk do inicjowania żądania lokalizacji
    const getLocationBtn = document.getElementById('getLocation');
    
    // Element do wyświetlania wyników lokalizacji
    const locationDisplay = document.getElementById('location');
    
    // Funkcja wywoływana po udanym pobraniu lokalizacji
    function handleSuccess(position) {
      const latitude = position.coords.latitude;
      const longitude = position.coords.longitude;
      locationDisplay.textContent = `Szerokość geograficzna: ${latitude}, 
                      Długość geograficzna: ${longitude}`;
    }
    
    // Funkcja wywoływana w przypadku błędu
    function handleError() {
      locationDisplay.textContent = 'Nie udało się uzyskać lokalizacji.';
    }
    
    // Dodanie zdarzenia kliknięcia do przycisku
    getLocationBtn.addEventListener('click', function() {
      if (navigator.geolocation) {
        navigator.geolocation.getCurrentPosition(handleSuccess, handleError);
      } else {
        locationDisplay.textContent = 'Geo-lokalizacja nie jest wspierana przez tę przeglądarkę.';
      }
    });
  </script>
</body>
</html>
 • Przycisk “Pobierz lokalizację” inicjuje proces żądania lokalizacji użytkownika.
 • Funkcja navigator.geolocation.getCurrentPosition jest używana do pobrania aktualnej lokalizacji. Przyjmuje dwa callbacki: jeden na wypadek sukcesu, drugi na wypadek błędu.
 • W przypadku sukcesu, szerokość i długość geograficzna są wyświetlane użytkownikowi.
 • W przypadku błędu, użytkownik informowany jest o niepowodzeniu operacji.

Podsumowanie

Geo-lokalizacja w HTML5 umożliwia tworzenie bardziej interaktywnych i spersonalizowanych aplikacji internetowych. Poprzez wykorzystanie danych o lokalizacji, można oferować użytkownikom lepsze doświadczenia online, dostarczając im informacje i usługi zależne od ich aktualnego położenia. Ważne jest jednak, aby zawsze szanować prywatność użytkownika i żądać dostępu do lokalizacji w sposób transparentny oraz umożliwić użytkownikom łatwe wycofanie zgody.

Scroll to Top