Kombinatory w CSS 3

Kombinatory w CSS są potężnym narzędziem, które pozwala projektantom i deweloperom na precyzyjne określenie relacji między selektorami. Umożliwiają one definiowanie stylów w zależności od hierarchii, położenia oraz specyficznej relacji między elementami HTML. W CSS3, kombinatory oferują cztery główne typy: potomka (spacja), bezpośredniego potomka (>), przylegającego rodzeństwa (+) oraz ogólnego rodzeństwa (~). Pokażemy przykłady użycia każdego z nich.

Przykład kompleksowy

Poniższy przykład ilustruje użycie różnych kombinatorów w CSS na jednej stronie. Przed każdym blokiem kodu CSS znajduje się opis, co dany selektor robi.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Kombinatory w CSS3</title>
  <style>
    /* Styl dla wszystkich elementów <div> będących bezpośrednimi potomkami <body> */
    body > div {
      border: 2px solid blue;
      padding: 10px;
      margin-bottom: 10px;
    }

    /* Styl dla pierwszego <p> przylegającego bezpośrednio po każdym <h2> */
    h2 + p {
      color: red;
    }

    /* Styl dla wszystkich elementów <li>, które są ogólnym rodzeństwem pierwszego <li> wewnątrz <ul> */
    li ~ li {
      color: green;
    }

    /* Styl dla wszystkich <span> będących potomkami <div> */
    div span {
      font-weight: bold;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <h2>Nagłówek sekcji</h2>
    <p>Paragraf przylegający bezpośrednio po nagłówku.</p>
    <p>Kolejny paragraf w tej sekcji.</p>
    <span>Tekst wyróżniony w sekcji.</span>
  </div>
  <div>
    <ul>
      <li>Pierwszy element listy</li>
      <li>Drugi element listy</li>
      <li>Trzeci element listy</li>
    </ul>
  </div>
</body>
</html>

Opis selektorów i ich działania

 1. Bezpośredni potomek (>): Selektor body > div stosuje style do wszystkich <div>, które są bezpośrednimi potomkami <body>. Oznacza to, że style nie zostaną zastosowane do <div>, które są dalej w hierarchii.
 2. Przylegające rodzeństwo (+): Selektor h2 + p dotyczy stylów dla pierwszego <p>, które przylega bezpośrednio po <h2>. Tylko pierwszy <p> po każdym <h2> zostanie stylizowany.
 3. Ogólne rodzeństwo (~): Selektor li ~ li stosuje style do wszystkich <li>, które są rodzeństwem pierwszego <li> wewnątrz <ul>, z wyjątkiem pierwszego <li>.
 4. Potomek (spacja): Selektor div span dotyczy wszystkich <span>, które są potomkami <div>, bez względu na to, jak głęboko w hierarchii się znajdują.

Podsumowanie

Kombinatory w CSS3 umożliwiają tworzenie bardziej złożonych i precyzyjnych selektorów, dzięki czemu można łatwiej manipulować stylem dokumentów HTML. Rozumienie i umiejętne wykorzystanie tych kombinatorów pozwala na lepsze zarządzzanie prezentacją elementów na stronie oraz optymalizację kodu CSS. Użycie kombinatorów może znacząco ułatwić dostosowywanie layoutu strony, a także zwiększyć czytelność i efektywność arkuszy stylów poprzez celowanie w konkretne elementy zależnie od ich relacji w strukturze dokumentu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top