justify-content

W CSS3, Flexbox (Flexible Box Layout) jest jednym z najpotężniejszych narzędzi do zarządzania układem, szczególnie gdy chodzi o rozmieszczanie elementów w kontenerze tak, aby dynamicznie dostosowywały się one do dostępnej przestrzeni. Jedną z kluczowych właściwości w Flexbox jest justify-content, która kontroluje, jak elementy są rozmieszczone wzdłuż głównej osi kontenera. Pozwala to na łatwe centrowanie elementów, rozmieszczanie ich z równymi odstępami lub przyleganie do krawędzi kontenera.

Przykłady użycia właściwości justify-content

Poniższy przykład HTML i CSS ilustruje różne wartości właściwości justify-content i ich wpływ na rozmieszczenie elementów w kontenerze Flexbox.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykłady Justify Content w Flexbox</title>
  <style>
    .flex-container {
      display: flex;
      height: 200px;
      border: 1px solid #000;
      margin-bottom: 20px;
    }
    .flex-item {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: lightblue;
    }
    /* Centrowanie elementów w kontenerze */
    .justify-center {
      justify-content: center;
    }
    /* Rozmieszczanie elementów na początku kontenera */
    .justify-start {
      justify-content: flex-start;
    }
    /* Rozmieszczanie elementów na końcu kontenera */
    .justify-end {
      justify-content: flex-end;
    }
    /* Rozmieszczanie elementów z równymi odstępami między nimi */
    .justify-space-between {
      justify-content: space-between;
    }
    /* Rozmieszczanie elementów z równymi odstępami wokół nich */
    .justify-space-around {
      justify-content: space-around;
    }
    /* Rozmieszczanie elementów z równymi odstępami między nimi, włączając krawędzie kontenera */
    .justify-space-evenly {
      justify-content: space-evenly;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="flex-container justify-center">
    <div class="flex-item"></div>
    <div class="flex-item"></div>
  </div>
  <div class="flex-container justify-start">
    <div class="flex-item"></div>
    <div class="flex-item"></div>
  </div>
  <div class="flex-container justify-end">
    <div class="flex-item"></div>
    <div class="flex-item"></div>
  </div>
  <div class="flex-container justify-space-between">
    <div class="flex-item"></div>
    <div class="flex-item"></div>
  </div>
  <div class="flex-container justify-space-around">
    <div class="flex-item"></div>
    <div class="flex-item"></div>
  </div>
  <div class="flex-container justify-space-evenly">
    <div class="flex-item"></div>
    <div class="flex-item"></div>
  </div>
</body>
</html>

Opis przykładów

 • Center: Elementy są centrowane w kontenerze, z równymi odstępami po obu stronach.
 • Flex-start: Elementy są wyrównane do początku kontenera.
 • Flex-end: Elementy są wyrównane do końca kontenera.
 • Space-between: Elementy są rozmieszczone z równymi odstępami między nimi; pierwszy element jest przy początku, a ostatni przy końcu kontenera.
 • Space-around: Elementy mają równe odstępy wokół nich. Odstępy na zewnątrz są połową odstępów między elementami.
 • Space-evenly: Elementy mają równe odstępy między nimi, włączając odstępy do krawędzi kontenera.

Podsumowanie

Właściwość justify-content w Flexbox oferuje szeroki zakres możliwości do efektywnego zarządzania rozmieszczeniem elementów w kontenerze flex. Pozwala to na dużą elastyczność i łatwość w tworzeniu responsywnych układów stron internetowych, które dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów i orientacji urządzeń.

W zależności od potrzeb projektowych, deweloperzy mogą wybierać między centrowaniem elementów, wyrównywaniem ich do krawędzi kontenera, lub rozłożeniem ich z równymi odstępami, aby stworzyć intuicyjne i estetycznie przyjemne interfejsy użytkownika.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top