Obiekt document w JavaScript

Obiekt document w JavaScript jest kluczowym elementem modelu obiektowego dokumentu (DOM). Umożliwia dostęp do struktury dokumentu HTML, jego stylów, zawartości oraz umożliwia modyfikację tych elementów w czasie rzeczywistym. W tej lekcji przeanalizujemy różne metody dostępne w obiekcie document, które są niezwykle przydatne w codziennym programowaniu webowym.

Przykład kodu: Modyfikacja zawartości elementu

Opis przykładu: Pokażemy, jak zmienić tekst w elemencie HTML za pomocą metody getElementById.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Zmiana zawartości elementu</title>
</head>
<body>
  <div id="example">Tekst przed zmianą</div>
  <button onclick="changeText()">Zmień Tekst</button>

  <script>
    // Funkcja zmieniająca tekst elementu o id 'example'
    function changeText() {
      const element = document.getElementById('example');
      // Zmiana zawartości tekstowej elementu
      element.textContent = 'Tekst po zmianie';
    }
  </script>
</body>
</html>

W tym przykładzie użyliśmy metody getElementById do znalezienia elementu na stronie, a następnie zmieniliśmy jego zawartość tekstową za pomocą właściwości textContent.

Przykład kodu: Dodawanie nowego elementu

Opis przykładu: Demonstracja sposobu dodawania nowego elementu do DOM za pomocą metod createElement i appendChild.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Dodawanie elementu do DOM</title>
</head>
<body>
  <div id="container"></div>
  <button onclick="addElement()">Dodaj Element</button>

  <script>
    // Funkcja dodająca nowy element do kontenera
    function addElement() {
      // Tworzenie nowego elementu div
      const newElement = document.createElement('div');
      // Dodanie tekstu do nowego elementu
      newElement.textContent = 'Nowy element';
      // Znalezienie kontenera, do którego zostanie dodany element
      const container = document.getElementById('container');
      // Dodanie nowego elementu do kontenera
      container.appendChild(newElement);
    }
  </script>
</body>
</html>

Tutaj skorzystaliśmy z metody createElement do stworzenia nowego elementu div oraz z metody appendChild do dodania tego elementu do istniejącego kontenera.

Podsumowanie

Obiekt document jest fundamentem interakcji z dokumentem HTML za pomocą JavaScript. Pozwala na wyszukiwanie elementów, ich modyfikację, dodawanie nowych oraz manipulowanie stylami i zachowaniami. Zrozumienie i umiejętne wykorzystanie metod obiektu document otwiera przed programistami możliwości tworzenia dynamicznych i interaktywnych stron internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top