break i continue w Java

Instrukcje break i continue są potężnymi narzędziami w języku Java, które pozwalają na kontrolę przepływu w pętlach. break używany jest do natychmiastowego wyjścia z pętli, natomiast continue powoduje przeskoczenie do kolejnej iteracji pętli. Te instrukcje zwiększają elastyczność i czytelność kodu, umożliwiając tworzenie bardziej skomplikowanych algorytmów w prosty sposób. W tej lekcji przedstawimy ich działanie na przykładzie kodu.

Przykład kodu: Użycie break i continue w Java

public class BreakContinueExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Przykład użycia break
    System.out.println("Przykład użycia break:");
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      if (i == 5) {
        break; // Wyjście z pętli, gdy i równa się 5
      }
      System.out.println(i);
    }
    
    // Przykład użycia continue
    System.out.println("\nPrzykład użycia continue:");
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      if (i % 2 == 0) {
        continue; // Przeskakuje dalszą część pętli dla liczb parzystych
      }
      System.out.println(i);
    }
  }
}

Komentarze do kodu

 • W pierwszej części kodu (Przykład użycia break), pętla for iteruje od 0 do 9. Gdy wartość zmiennej i osiąga 5, instrukcja break powoduje natychmiastowe wyjście z pętli. Efektem jest wypisanie liczb od 0 do 4.
 • W drugiej części (Przykład użycia continue), ponownie mamy do czynienia z pętlą iterującą przez te same wartości. Tym razem jednak, za pomocą instrukcji continue, pomijane są wszystkie iteracje, dla których wartość i jest liczbą parzystą. W rezultacie na ekranie pojawiają się tylko liczby nieparzyste od 1 do 9.
 • Dzięki break, programista ma możliwość “przerwania” działania pętli w dowolnym miejscu, co jest przydatne np. gdy znaleziono szukaną wartość i dalsze przeszukiwanie jest zbędne.
 • Continue pozwala “pominąć” tylko część kodu w bieżącej iteracji, nie przerywając całkowicie działania pętli. Jest to szczególnie użyteczne, gdy chcemy ignorować pewne wartości bez przerywania całkowitej sekwencji.

Podsumowanie

Instrukcje break i continue są niezbędnymi elementami składni Java, pozwalającymi na efektywne kontrolowanie przepływu w pętlach. Umożliwiają one tworzenie kodu, który jest zarówno bardziej zrozumiały, jak i elastyczny w działaniu. Wykorzystanie tych instrukcji pozwala na uniknięcie zbędnych operacji oraz na szybsze reagowanie na spełnienie określonych warunków. Warto znać i umiejętnie stosować te konstrukcje, aby pisać czysty i wydajny kod.

Scroll to Top