Obiekt navigator

Obiekt navigator w JavaScript zawiera informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym użytkownika. Jest to bardzo przydatne narzędzie do identyfikacji środowiska, w którym działa nasza aplikacja webowa, co umożliwia dostosowanie funkcjonalności lub wyświetlanych treści do konkretnych przeglądarek lub urządzeń. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej różnym właściwościom i metodom obiektu navigator, które mogą być użyteczne w różnych przypadkach użycia.

Przykład użycia navigator

Poniżej znajduje się kompletny przykład kodu HTML z JavaScript, ilustrujący różne sposoby wykorzystania obiektu navigator.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Wykorzystanie obiektu navigator w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym</h3>
  <div id="info"></div>

  <script>
    // Znacznik do wyświetlania informacji
    const info = document.getElementById('info');

    // Wyświetlanie nazwy przeglądarki
    const browserName = navigator.appName;
    const browserVersion = navigator.appVersion;
    const userAgent = navigator.userAgent;
    const isOnline = navigator.onLine;
    const platform = navigator.platform;
    
    // Dodanie informacji do elementu DOM
    info.innerHTML = `
      <p>Nazwa przeglądarki: ${browserName}</p>
      <p>Wersja przeglądarki: ${browserVersion}</p>
      <p>Agent użytkownika: ${userAgent}</p>
      <p>Czy jest połączenie z internetem: ${isOnline ? 'Tak' : 'Nie'}</p>
      <p>Platforma: ${platform}</p>
    `;

    // Przykład wykrywania trybu online/offline
    window.addEventListener('online', () => alert('Powrót do trybu online'));
    window.addEventListener('offline', () => alert('Brak połączenia z internetem'));
    
    // Informacje o języku przeglądarki
    const browserLanguage = navigator.language;
    info.innerHTML += `<p>Język przeglądarki: ${browserLanguage}</p>`;
    
    // Wykrywanie czy urządzenie jest mobilne
    const isMobile = /Mobi|Android/i.test(navigator.userAgent);
    info.innerHTML += `<p>Czy urządzenie mobilne: ${isMobile ? 'Tak' : 'Nie'}</p>`;
  </script>
</body>
</html>

Opis przykładu

 • Nazwa i wersja przeglądarki: navigator.appName i navigator.appVersion dostarczają ogólne informacje o przeglądarce i jej wersji.
 • Agent użytkownika: navigator.userAgent zawiera szczegółowe informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym oraz platformie sprzętowej.
 • Stan połączenia: navigator.onLine zwraca wartość true lub false, w zależności od tego, czy urządzenie jest połączone z internetem.
 • Platforma: navigator.platform informuje o systemie operacyjnym urządzenia.
 • Język przeglądarki: navigator.language zwraca preferowany język ustawiony w przeglądarce.
 • Wykrywanie urządzenia mobilnego: za pomocą wyrażenia regularnego testowane jest, czy agent użytkownika zawiera słowa kluczowe związane z urządzeniami mobilnymi.

Podsumowanie

Obiekt navigator dostarcza szerokiej gamy informacji o przeglądarce i systemie operacyjnym użytkownika, co umożliwia dostosowanie aplikacji webowych do specyficznych potrzeb i ograniczeń.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top